S löfte: ett nytt tekniskt universitet i Sverige

Paul Pettersson, rektor för Mälardalens högskola, och Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning (S).

Mälardalens högskola ska bli Sveriges nya tekniska universitet. Detta lovar Socialdemokraterna ska bli verklighet om de vinner valet.

Svensk forskning och konkurrenskraft ska stärkas. Socialdemokraterna lovar därför att inrätta ett nytt tekniskt universitet i Sverige under nästa mandatperiod om de vinner valet. Skolan som kommer få den äran är Mälardalens högskola i Västerås och Eskilstuna.

– Det här signalerar att vi kommer fortsätta att vara en ledande industrination, vi behöver utbilda fler ingenjörer men vi möjliggör också att vidareutbilda de som är yrkesverksamma i dag så att de kan hänga med i den snabba utveckling som är med digitaliseringen, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning (S).

Hon tror att det är viktigt att visa att Socialdemokraterna menar allvar med sina ambitioner att skapa ett tryggare och starkare samhälle med nya innovationer.

– Vi visar här att vi tänker fortsätta att investera i både utbildning men också forskning. Det är just med kunskap och kompetens som Sverige ska konkurrera, inte med låga löner eller sämre anställningsvillkor. Det här är ett väldigt viktigt besked och det är över 20 år sedan Sverige fick ett nytt tekniskt universitet, säger hon.

Mälardalens högskola valdes till att bli nästa tekniska universitet då den bedöms ha störst potential att kunna bli ett tekniskt inriktat universitet.

– Forskningen är redan inriktad väldigt mycket mot teknik och har en enormt stark samverkan med de industriföretag som finns, säger Helene Hellmark Knutsson.

Det blev applåder under presskonferensen när vallöftet presenterades. Rektor Paul Pettersson blev mycket glad över nyheten.

– Det känns fantastiskt. Det är ett erkännande för den kvalitén på Mälardalens högskola, säger han.

Vad kommer det här göra, inte bara för skolan, utan för hela regionen?

– Att få universitetsstatus betyder att man får andra möjligheter och större resurser att bedriva forskning och det är den vetenskapliga grund som all vår verksamhet vilar på egentligen. Det betyder att vi kommer kunna stärka högskolan och därmed stärka det samarbete som vi har med näringsliv och offentlig sektor i regionen men också stärka vår roll nationellt i Sverige, säger Paul Pettersson.

Helene Hellmark Knutsson tror att ett universitet i Mälardalen, som på presskonferensen kallades för Sveriges rostbälte, kommer göra stor skillnad rent socialt.

– Jag tror verkligen att det här kommer att möjliggöra att bryta den sociala snedrekryteringen som vi ser och det är så att Sörmland har en hög andel som inte går vidare till högre studier, Västmanland också. Vi ser att det här kan, tillsammans i samverkan med grund- och gymnasieskola, väcka intresset för högre utbildning tidigare och hos fler, säger Helene Hellmark Knutsson.

Ser du någon konflikt i frågan med Allianspartierna?

– Ja, vi har hittills inte varit överens när vi tog beslutet att gå vidare med Malmö högskola och ge universitetsstatus. Sen skiljer sig dock de borgerliga partierna åt lite i detta. Framför allt från Liberalerna som hade utbildningsdepartementet tidigare så har man velat koncentrera resurserna till de gamla universiteten. Det ser vi inte har blivit bra om man ska tillvara på potentialen och växtkraft i hela landet.