Nu fyller Socialdemokraterna 130 år

Alina Jägerstedt.

Tunnelgatan 12 i Stockholm.

Påskhelgen 19–22 april 1889 samlades 49 ombud i en lokal hos Stockholms Murareförening på dåvarande Tunnelgatan 12 i Stockholm för att bilda ett politiskt parti. De företrädde fackliga och politiska organisationer.

Alina Jägerstedt.

Det var 48 män och en kvinna; tobaksarbetaren Alina Jägerstedt. Tack vare henne blev Socialdemokraterna ett parti som organiserade både kvinnor och män redan från början. En del fackföreningar var på den här tiden inte öppna för kvinnor. Därför bildades Kvinnornas fackförbund 1902 i Stockholm, den organisation som startade tidningen Morgonbris. Kvinnornas fackförbund upplöstes 1909.

Alla landets ledande socialister var dock inte på plats när Socialdemokratiska Arbetarepartiet bildades. Axel Danielsson, Arbetets grundare och chefredaktör, och A H Janhekt, skräddare och en av grundarna till Ny Tid i Göteborg, satt i fängelse för diverse skriftliga förbrytelser.

Kongressen skickade telegram till dem; vad det stod är inte känt men det ska ha gått på tre kronor. En utgift som i dag motsvarar dryga 3 000 kronor om man tittar på löneindex för manliga industriarbetare (källa: historicalstatistics.org).

Polisen höll ett vakande öga på kongressen och det var nära att sluta med förskräckelse. Det var utlyst som ett offentligt möte vilket arrangörerna inte hade tillstånd till så närmare ett dussin konstaplar ska ha infunnit sig för att upplösa mötet. Då förvandlade sig kongressen till slutet sällskap och kom undan med 50 kronor i böter för Fredrik Sterky.

Adressen Tunnelgatan 12 är i dag Olof Palmes gata 12. Arbetarnas kulturhistoriska sällskap satte 2014 upp en skylt på huset till minne av Socialdemokraternas konstituerande kongress.