Miljardregn i stark budget

Det var en tung budget som presenterades under onsdagen. Över 40 miljarder kronor i reformer.

Höjt barnbidrag med dubbelt så mycket som Socialdemokraterna lovade i valrörelsen 2014. Det är den stora nyheten i budgeten som finansministern presenterade i dag.

Höjt barnbidrag och studiebidrag för gymnasieungdom med 200 kronor i månaden från mars nästa år är ett löfte som faller in med råge. Vallöftet från Socialdemokraterna 2014 löd 100 kronor mer i månaden, men nu blir alltså höjningen det dubbla.

– Barnbidraget som varit oförändrat sedan 2006 är en viktig del i den generella välfärden. Nu får 1,3 miljoner familjer höjt barnbidrag och studiebidrag. Det är 3 700 familjer i Stenungsund, 5 000 i Piteå och 1 500 familjer i Hylte som nu får höjt bidrag, sa finansminister Magdalena Andersson när hon i morse presenterade budgeten för 2018.

Sverige står starkt med en av de högsta tillväxttakterna i Europa och en sysselsättningsgrad som är den högsta på 25 år. De statliga finanserna ser bra ut och har visat upp överskott under alla år sedan regeringen tillträdde. Det finns alltså utrymme för att både betala av på statsskulden, som nu är den lägsta sedan 1977, och för reformer på över 40 miljarder kronor. Regeringens arbetsmotto är att den starka ekonomin ska komma alla till del, i hela Sverige och presenterar därför reformer som höjt barnbidrag, sänkt skatt för pensionärer och en stärkt förlossningsvård.

Även om regeringen fortfarande siktar på lägst arbetslöshet i EU 2020, finns det grupper i Sverige som släpar efter. Särskilt utsatt är gruppen utrikes födda kvinnor och Magdalena Andersson lovar satsningar speciellt riktade för att underlätta deras väg ut på arbetsmarknaden.

– Det är alldeles för många kvinnor i Sverige som inte gjort resan mot ett eget arbete, en egen försörjning och den frihet som det innebär. Den resan ska alla kvinnor i Sverige ha möjlighet att göra, sa Magdalena Andersson.

Fotnot: Förra S-regeringen beslutade höja barnbidraget till 1 januari 2006. Höjningen tidigarelades sedan till oktober 2005.

Reformer 2018 i urval

  • Särskilda insatser för att nyanlända ska komma i arbete: 0,63 mdkr.
  • Skattereduktion för fackföreningsavgift: 1,34 mdkr.
  • Stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling i skolan: 1,83 mdkr.
  • Fossila transporter och resor: 0,96 mdkr.
  • Patientmiljarden och personalsatsning: 3 mdkr.
  • Förlossningsvård och barnhälsovård: 1,14 mdkr.
  • Barn- och studiebidrag höjs: 4,46 mdkr.
  • Förstärkning Polisen: 2 mdkr.
  • Förstärkning totalförsvaret: 2,7 mdkr.

Läs mer om budgeten i veckans Aktuellt i Politiken