M–ideologin går före lag

Moderaterna delar nu ett uttalande av Ulf Kristersson:

– I Sverige gäller svenska lagar. De är inga tips, utan regler att rätta sig efter.

Budskapet är att man inte kan ignorera lagar som inte passar den egna övertygelsen. Men det är just vad Moderaterna, med Ulf Kristersson och finanslandstingsrådet Irene Svenonius i spetsen, har ägnat sig åt.

Statsvetare vid Stockholms universitet konstaterar i sin granskning att alliansen lät ideologin gå före skattebetalarnas intressen i beslutet om Nya Karolinska Solna.

”Detta marknadsprojekt är politiskt drivet och bärs fram av politiska partier på den borgerliga sidan som länge förespråkat och drivit igenom privata finansieringslösningar”, skriver forskarna.

Att Moderaterna har gått långt över vad som lagligt och ekonomiskt ansvarsfullt för att privatisera välfärden är dokumenterat. Inte minst genom de olagliga avknoppningar som M-ledda Täby, Stockholms stad och Stockholms läns landsting ägnade sig åt och som fälldes i Kammarrätten.

Som AiP tidigare berättat var Irene Svenonius (M) fullmäktigeledamot i Täby och stadsdirektör i Stockholm. Ulf Kristersson (M) var borgarråd i Stockholm.

LÄS MER: ”Svenonius historia av höga konsultnotor, lagbrott och bristande revision” / AiP

AiP visade 2016 att de två M-riksdagsledamöter som SVT avslöjat ha undanhållit obeskattade tillgångar utomlands, samtidigt stiftade lagar i skatteutskottet.

LÄS MER: ”Satt i skatteutskottet – smet från skatten” / AiP

Stockholms finanslandstingsråd 1998–2002, Ralph Lédel (M), gick medvetet med elva miljarder i underskott trots Kommunallagens balanskrav, för att protestera mot skatteutjämningssystemet:

– Landstinget har gjort sitt och om fem år ska det vara torpederat.

Kommunalrättsexperten Curt Riberdahl reagerade starkt:

– Politikerna ägnar sig åt lagtrots. De sätter sig över folkets yttersta företrädare i riksdagen.

M kände även till Kommunallagens förbud mot gynnande av enskild när verksamheter värda cirka 100 miljoner kronor skänktes bort till inventariepris. Avknoppningarna fortsatte efter att de förklarats olagliga 2008.

2016 är M i riksdagen med om att stifta lagen om en jämn kommunfördelning av nyanlända. Men efter ett halvår bestämmer sig M-ledda Ekerö och Täby att inte följa lagen. I Täby kommunstyrelse sitter Irene Svenonius.

– Jag har alltid varit noga med att allt ska gå rätt till, sa Svenonius nyligen när hon ansågs jävig i besluten om NKS-granskning.

LÄS MER: ”Skulle rensa i konsultträsket – nu är hon jävig” / AiP

När länsrätten 2007 förklarade att Täbys kundval inom äldreomsorgen stred mot lagen om offentlig upphandling förklarade socialnämndens ordförande Thomas Nilsonne (M) för AiP att partiet medvetet utmanade lagen för att ”driva lagstiftaren att uppdatera lagstiftningen”.

Ordförande i Moderaterna i Täby då var Irene Svenonius.

Täbys beslut hade överklagats av Carin Wiklund Jörgensen (L), lagman till yrket. Hon sa till AiP:

– Problemet med Moderaterna i Täby är att de tror att makt är rätt. Det står visserligen i grundlagen att all makt utövas av folket, men under lagarna, och den ordningen ska vi inte ändra.

– Moderaterna vill öka den privata sfären i förhållande till den offentliga. Det är helt okej, bara man gör det på rätt sätt. Annars är det faktiskt revolution. Det är samma sak som man gjorde i Ryssland fast tvärtom – att bara dela ut det som det allmänna har byggt upp till privata intressen.