Svenonius historia av höga konsultnotor, lagbrott och bristande revision

Det här är en nyhetstext. Det Aktuellt i Politikens nyhetsredaktion publicerar i tidning, på webb, i appar och i e-tidning ska vara relevant, sant, bekräftat och hålla hög kvalité. Här kan du läsa mer om hur vi arbetar: aip.nu/om-aip-media

Irene Svenonius (M) hävdar att hon är noga med att följa lagar och regler och nu städar upp i Stockholmslandstingets NKS-härva av konsulter, privata kontrakt och miljardrullning. Men både som stadsdirektör och mångårig Täbypolitiker har hon drivit igenom kostsamma olagliga privatiseringar och fått hård kritik för att skydda de egna partikamraterna och låta konsultnotan växa kraftigt.

Moderaterna tvingades i veckan släppa sitt motstånd till en extern granskning som omfattar jävskritiken mot Stockholms finanslandstingsråd Irene Svenonius (M) och hennes mans, Karolinskas upphandlingschef Jan Svenonius, roll i affärerna med konsultbolaget Boston Consulting Group.

På fredagen aviserade dessutom regeringen en statlig kriskommission för att utreda besluts- och genomförandeprocesser i samband med upphandlingar, investeringar och organisationsförändringar, efter fallet Nya Karolinska Solna (NKS).

– Under ett år har vi krävt en kriskommission. Så har inte skett och nu ser regeringen ingen annan utväg än att tillsätta en statlig granskning i kölvattnet av NKS, säger finansminister Magdalena Andersson (S).

Irene Svenonius (M) erkänner sig nu potentiellt jävig och lämnar ansvaret för landstingets granskning. Hon säger att hon alltid varit noga med att följa regelverket.

Ett uttalande som det går att invända emot. Svenonius har varit M-politiker inte i ett år utan i 15 år i Täby. (Även maken Jan Svenonius har varit M-politiker i Täby 2007–2014.)

Både som Täbypolitiker och som stadsdirektör i Stockholm har Irene Svenonius drivit igenom olagliga avknoppningar, varav Tibble Gymnasium i Täby och Vantörs hemtjänst i Stockholm fälldes i domstol.

Läs mer: ”Betalade 3 000 – tog ut 13 miljoner i vinst” / AiP

– Det var allmän praxis att bara ta betalt för inventarier, har Irene Svenonius förklarat.

Men de mest kontroversiella avknoppningarna i Stockholm genomfördes våren 2008, flera månader efter det att SKL i en rapport i januari 2008 uttalat att de stred mot lagen.

Svenonius vill ge en bild av att hon kommer in utifrån och nu städar upp i NKS miljardrullning och konsulthärva.

– Jag är ingen vän av OPS-avtalet. Konsultkostnaderna har varit för höga, säger Svenonius till SR.

Men kritiken om växande kostnader och konsultberoende samt en bristande intern revision, som skyddar de egna partikamraterna, kommer inte som en överraskning för S-oppositionen i Täby. De har i flera år kritiserat Svenonius moderater för just detta.

2012 granskade KPMG kommunens växande konsultnota, som 2009–2011 hade ökat från 37,2 miljoner kronor till 48,6 miljoner.

2017, då Svenonius satt i kommunstyrelsen, uppgick Täbys samlade köpta tjänster till 405 miljoner. Den största posten är byggkostnader men bara renodlade konsulter uppgår till många tiotals miljoner, enligt listan som AiP tagit del av.

– Vi har en väldigt stor konsult­användning i Täby. Det är en styrningsidé de har. Moderaterna vill ju göra om kommunen till en beställarfunktion. Nackdelen är att det blir svårt med insynen, både för medborgare och för politiken. Det är svårt också att utkräva ansvar, säger oppositionsrådet Annica Gryhed (S).

Ett alltför informellt arbetssätt ”bakom stängda dörrar”, bristande styrning, uppföljning och kontroll samt otillräcklig beredning. Den saftiga kritiken mot M-ledningen i Täby kom redan 2008 från Öhrlings PriceWaterhouseCoopers. Svenonius satt i kommunstyrelsen 2003–2005, efter 2006 i fullmäktige.

Den kritiska rapporten kom efter Tibble­avknoppningen som M-ledningen förberedde utan att andra partier eller köpare fick kännedom.

PWC skrev: ”Det är osannolikt att kommunstyrelsen inte haft kännedom om den marknad som uppstått för fristående skolor.”

Hur hanterade Svenonius och Täbymoderaterna denna förödande kritik? Inte alls.

De fyra moderater som utgjorde majoriteten i den politiskt tillsatta revisionen friade kommunledningen. Två av M-revisorerna hade varit med och fattat Tibblebeslutet och granskade därmed sig själva.

”Det är illa när partipolitisk hänsyn blir viktigare än revisionsuppdraget”, skrev Folkpartiets gruppledare Mats Hasselgren i en reservation.

Inga kommentarer än

Det är ej möjligt att kommentera

Aktuellt i Politiken – Socialdemokraternas nyhetstidning – Sveavägen 68, 111 34 Stockholm