”Låt oss lösa frågan om ensamkommande ungdomar tillsammans med Migrationsverket”

Marina Johansson (S), kommunalråd med ansvar för sociala frågor. Foto: Johan Flanke

Marina Johansson (S), kommunalråd med ansvar för sociala frågor. Foto: Johan Flanke

– Vi vill arbeta tillsammans med Migrationsverket så att de asylsökande som blir vuxna får det så bra som möjligt. Det är Migrationsverket som har ansvaret men vi vill hjälpa till. Det säger Marina Johansson (S), kommunalråd i Göteborg med ansvar för sociala frågor.

I år kommer 625 ensamkommande ungdomar som i dag bor på HVB-hem eller i familjehem i Göteborg att fylla 18 år. Nästa år handlar det om ytterligare 485 personer. Till detta kommer de som Migrationsverket ändrar åldern på till över 18 år efter en åldersbestämning.

Vid 18-års ålder övergår ansvaret från den kommun där barnet har blivit placerat till Migrationsverket. Det innebär att personen placeras i ett av Migrationsverkets anläggningsboenden eller själv får ordna med ett eget boende enligt Ebo-lagen.

Det innebär för de flesta i dagsläget att de placeras på ett boende långt från Göteborg så att de måste bryta upp från sina skolor, kompisar och fritidsaktiviteter.

Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ i Göteborg vill att Göteborgs stad ska behålla ansvaret för dem som fyller 18 år. Frågan splittrar därför det politiska styret i Göteborg.

– Vi står inte ut med hanteringen. Vi vill ta vårt ansvar i Göteborg. Vi står upp för våra ungdomar, säger Stina Svensson (FI), ledamot i kommunfullmäktige.

– Vi vill inte att ungdomarna ska bli brickor i ett spel. Pengarna får vi hantera sedan. Även om ungdomarna placeras utanför Göteborg kan de bli Göteborgs stads ansvar för att de tar sig tillbaka till Göteborg och vistas här som hemlösa, säger Ulf Kamne (MP), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande.

Vad det skulle kosta kommunen att överta Migrationsverkets ansvar är inte klart. Marina Johansson talar om boendekostnader på ett par 100 miljoner kronor.

– Tyvärr är det inte realistiskt. Det finns inga stödboenden utbyggda ännu och vi kommer inte att klara av att driva boenden för den kostnad som staten ersätter stödboende med, säger Marina Johansson.

Stina Svensson (FI), ledamot i kommunfullmäktige, Daniel Bernmar (V), kommunalråd och Ulf Kamne (MP), 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen. Foto: Johan Flanke

– Det går att omvandla HVB-boenden till stödboenden, säger Daniel Bernmar (V), kommunalråd.

– En möjlighet är att låta ungdomarna hyra rum i de familjeboenden som de bor i i dag, säger Ulf Kamne.

Enligt honom kommer det att kosta omkring 100 miljoner kronor per år under några år.

– Vi kan hantera denna kostnad inom budgeten. Vi kan också använda delar av det överskott på 2,2 miljarder kronor som kommunen gjorde under 2016, säger Ulf Kamne.

– Detta är en social investering som vi kommer att tjäna på i längden, säger Daniel Bernmar.

Ett annat alternativ som han för fram är att i efterhand kräva Migrationsverket på kostnaden för att kommunen behåller ansvaret för de som fyller 18 år.

Marina Johansson håller inte med.

– Det finns en myndighet som har ansvar och budget för detta och det är Migrationsverket. Självklart ska vi göra vad vi kan för att hjälpa dem att utföra sitt uppdrag på bästa sätt. Det viktigaste är ju att ungdomarna får det så bra som möjligt, säger hon.

Socialdemokraternas förslag är att hitta lösningar för dessa ungdomar i samarbete med Migrationsverket. 6 februari ska hon träffa Migrationsverkets regionchef och diskutera frågan.

– Det finns många vägar framåt. De som blir vuxna och som fått uppehållstillstånd kan anvisas ett boende i Göteborg. En annan möjlighet är att Migrationsverket bygger upp anläggningsboenden i eller i närheten av Göteborg så att ungdomarna kan gå kvar i skolan och behålla sitt nätverk. Jag vill hitta den bästa lösningen för de här ungdomarna och jag är övertygad om att vi måste göra det tillsammans med Migrationsverket, säger Marina Johansson.

Socialdemokraterna får stöd av Moderaterna.

– Staden ska inte ta över Migrationsverkets ansvar eller arbetsuppgifter men kan hjälpa verket att utföra dem på ett bra sätt. För dem som fått uppehållstillstånd har vi ett gemensamt ansvar att främja integrationen. Det kan till exempel handla om att Migrationsverket övertar betalningsansvaret men att människor kan vara kvar i sitt sociala sammanhang. För de som har fått avslag på sin asylansökan gäller snabb och värdig utvisning. Vi ska inte bygga upp ett skuggsamhälle med människor som har vissa men inte andra rättigheter, säger Jonas Ransgård (M), oppositionsråd.

Att denna fråga skulle leda till att samarbetet mellan S, MP, V och FI i Göteborgs stad skulle spricka förnekas av både Marina Johansson och av Ulf Kamne.