Krönika: Vi vill bygga stad, inte bara bostäder

Det har nog inte undgått någon att Stockholm växer så det knakar. Med oss Socialdemokrater vid makten har vi åstadkommit en byggtakt som ligger 25 procent över miljonprogramsnivån. Vi måste se till att S får ett förnyat förtroende 2018 för att fortsätta denna höga byggtakt de kommande åren och nå vårt historiskt höga mål om 40 000 nya bostäder fram till 2020.

Men det handlar inte bara om bostäder, även omfattande investeringar i infrastruktur, kontor, idrottsplatser, skolor och kultur krävs. Vår vision är större än (rekord)siffrorna. Den handlar om att bygga bort fysiska hinder och begränsningar, att minska skillnader och motverka segregation och att främja en socialt hållbar utveckling. Stockholm ska vara en stad som håller ihop med trygga och levande stadsdelar.

Ett större fokus på sammankoppling mellan stadsdelar åstadkommer vi genom en mer traditionell stadsplanering, baserad på behov i stället för marknad. För vi vill inte bara bygga tiotusentals nya bostäder, vi vill bygga en stad för alla. Områdesplaneringen möjliggör större projekt men också ett mer holistiskt perspektiv där viktiga värden, inte minst kulturen, kan komma in tidigt i processen, vilket leder till ökad kvalitet.

Ett bra exempel är Fokus Skärholmen. I Skärholmens stadsdel har det knappt byggts alls sedan miljonprogrammets dagar. Men nu planerar vi 6300 nya bostäder liksom fler förskolor, skolor, närservice, mötesplatser och satsningar på parker och grönområden.

Ett annat gott exempel är Fokus Hagsätra/Rågsved där över 3000 bostäder, fler förskolor, parker samt lokaler för service och kultur planeras. För oss är det viktigt att utveckla områdena med social hållbarhet i fokus.

Vår socialdemokratiska ambition är att hela Stockholm ska växa. Det enorma bostadsbyggandet som vi har satt igång innebär att kartan kan ritas om, så att fler kan bo och leva i Stockholm. Bostadsbyggandet ger oss mycket stora möjligheter att bygga en bättre stad för alla Stockholmare. Det är ett ansvar jag vill förvalta väl.

 

 

 

 

Roger Mogert är stadsbyggnads- och kulturborgarråd i Stockholm (S)

Spara

Detta är en opinionstext i Aktuellt i Politiken. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.