Kartläggning: Kollektivtrafikpolitikerna i din region som själva åker bil

Carina Zachau (M) och Henry Bouveng (M) är två regionpolitiker i landets kollektivtrafiknämnder som själva väljer bilen. Foto: Region Skåne, Region Stockholm och Kasper Dudzik/SL

AIP har tagit fram reseersättningsunderlaget för landets regionpolitiker i kollektivtrafiknämnderna för att se om de själva väljer kollektivtrafik när de ska till sina nämndmöten.

Tittar vi på innevarande mandatperiod i Region Stockholm, den region som ansvarar för en stor del av landets kollektivtrafik med bland annat tunnelbana, bussar och pendeltåg, så visar det sig att flera politiker begärt reseersättning för att åka kollektivt. Sticker ut gör dock Harry Bouveng (M), ledamot i trafiknämnden och också kommunstyrelseordförande i Nynäshamn. I stället för att sätta sig på pendeltåget har han valt att begära ersättning för att resa med egen bil till nämndens möten. 

Blickar vi väster ut i landet till Västra Götalandsregionen så visar det sig att ordförande i kollektivtrafiknämnden Ulrika Frick (MP) lever som hon lär. För sammanträdena under åren 2019–2021 har hon begärt reseersättning för drygt 5 000 kronor, för resor med kollektivtrafiken. 

Nämndens andreman, vice ordförande, Björn Thodenius (M) som också är oppositionsråd i Gullspångs kommun, har dock valt ett annat sätt att transportera sig. Gullspång ligger längs Kinnekullebanan där tågen går mot Göteborg. Han har uttalat sig flera gånger i lokala medier om hur viktig kollektivtrafiken är men när det gäller att ta sig till kollektivtrafiknämndens möten har Björn Thodenius valt bort tåget för att i stället valt att begära ut reseersättning för resa med egen bil för drygt 700 mil mellan 2019 och 2021. 

I Skånes kollektivtrafiknämnd är Carina Zachau (M) ordförande. Hon är också regionråd i Region Skåne med regionkansliet som sin arbetsplats. Ändå har hon valt att begära reseersättning för resa med bil till möten med kollektivtrafiknämnden. 

Vice ordförande i Skånes kollektivtrafiknämnd är Lars Hansson (C) som hunnit med att åka en hel del bil till nämndens möten under 2019–2021. Han har fått reseersättning för resa med egen bil under de tre åren för över 30 000 kronor. 

Detta är några utdrag från landets tre storstadsregioner men är du nyfiken hur det ser ut i din region så ska du läsa vidare. AIP har begärt ut reseersättningar för regionpolitikerna som sitter i de regionala nämnderna som ansvarar för kollektivtrafiken och samlat svaren nedan. Undantaget är Region Gotland som inte har en kollektivtrafiknämnd och Region Östergötland som inte svarat på förfrågan om underlaget.