Jobben – viktig fråga under riksdagsåret

Morgan Johansson och Stefan Löfven presenterade satsningar på ökad trygghet.

Riksmötet öppnades under tisdagen. Tryggheten stod i fokus i statsministerns regeringsförklaring. Aktuellt i politiken har pratat med några av de socialdemokratiska riksdagsledamöterna om vad de tror blir viktigaste frågan under året.

Ytterligare 750 miljoner kronor i budgeten för ökad trygghet. Det var en nyhet i Stefan Löfvens regeringsförklaring vid riksmötets öppnande under tisdagseftermiddagen.

– Det blir svårare att vara kriminell i Sverige, konstaterade statsministern.

På den efterföljande presskonferensen berättade han och Morgan Johansson, justitie- och inrikesminister, att SOS Alarm förstärks med 111 miljoner kronor mellan 2018 och 2020. Både teknik och utrustning behöver uppgraderas, men framförallt behövs mer personal om kravet att man ska kunna svara på larmsamtal inom 8 sekunder ska uppfyllas.

Regeringen avsätter också 100 miljoner kronor under 2018 och 57 miljoner under 2019 och 2020 mot hedersrelaterat våld.

– Varje kvinna i Sverige ska kunna leva som hon vill. Stolt, rakryggad, självklar. Sverige ska vara tryggt för alla, sa Stefan Löfven i sin regeringsförklaring.

Andra satsningar på ökad trygghet är större resurser till Tullverket som i än högre grad ska stoppa smugglingen av vapen och narkotika. 115 miljoner kronor under 2018, 130 miljoner 2019 och 2020 och sedan varaktigt med 185 miljoner kronor från 2021.

Förutom trygghet tryckte statsministern i sin regeringsförklaring på jobben. Det är svårt för arbetsgivarna att hitta rätt kompetens och det tar för lång tid för nyanlända att komma ut på arbetsmarknaden. Inte minst utrikes födda kvinnor har svårt att komma in. Därför har föräldrapenningen förändrats så att huvuddelen måste tas ut under barnets första år, uppsökande verksamhet ska utökas och möjligheten att lära sig svenska under föräldraledigheten ska bli större.

Vilken blir den viktigaste frågan under året?

Phia Andersson.

Phia Andersson, Västra Götalands läns södra:
– Det kommer inledas med huruvida fler ministrar ska ställas inför misstroendevotum. Det är elefanten i rummet. Men sedan kommer välfärdsfrågor, försvars- och säkerhetsfrågor och flyktingpolitiken vara stora och viktiga områden.

 

Lawen Redar.

Lawen Redar, Stockholms kommun:
– De frågor vi gått till val på: jobben, infrastruktur, att det går framåt för Sveriges ekonomi och investeringar i välfärden.

 

Fredrik Lundh Sammeli.

Fredrik Lundh Sammeli, Norrbottens län:
– Bekämpandet av arbetslösheten även för utlandsfödda. Den frågan är viktig för att vi ska nå målet om EUs lägsta arbetslöshet 2020. Det handlar både om jobb och utbildning.

 

Niklas Karlsson.

Niklas Karlsson, Skåne läns västra:
– Svårt att svara på. Ett riksdagsår är långt och vi kommer se en debatt som skiftar. En fråga som många väljare tror kommer vara stor är integration, migration, invandring. Den kommer finnas på dagordningen, men när vi går in i valrörelsen kan det vara helt andra frågor. Jag hoppas vi kan få en debatt som handlar om välfärden: sjukvården, äldreomsorgen, skolan.

 

Hanna Westerén.

Hanna Westerén, Gotlands län:
– Sammanhållningspolitiken: hur vi får hela Sverige att leva. Den frågan diskuterades inte alls för några år sedan. Nu blir den hetare och hetare. Människor har höga förväntningar på Socialdemokraterna att vi ska leverera politik som gör att landet hänger ihop, att sjukvården har rimlig finansiering, att det finns statlig närvaro i hela landet och fungerande regionala arbetsmarknader.

 

Gunilla Carlsson.

Gunilla Carlsson, Göteborgs kommun:
– Politik för jobben. Sedan handlar det om att komma ut med budskapet också, inte minst med den budget som läggs om någon vecka.

 

Thomas Strand.

Thomas Strand, Jönköpings län:
– Jobbfrågan, men kopplad till utbildning. Att vi utbildar människor för arbete. Sedan tror jag klimatfrågan också, men jag fick ju bara nämna en.