Här tjänar fullmäktigeledamöterna mest

Ersättningen för att delta i kommunfullmäktige varierar stort mellan kommunerna. I Kiruna kommun har man ett fast mötesarvode medan andra kommuner kan ha timarvoden eller inga arvoden alls. Statsvetaren Erik Wångmar är tydlig med vad han tycker är bäst. Foto: Kiruna kommun och Linnéuniversitetet

I många av landets kommuner får fritidspolitiker ingen ersättning medan andra kommuner betalar ut tusenlappar för minuter. Bäst betalt för att sitta i kommunfullmäktige får ledamöterna i Haninge kommun. Där har fritidspolitikerna kunnat kvittera ut en tusenlapp för 20 minuters möte, eller inget möte alls.