Forslund S-kandidat i det heta talmansvalet

Socialdemokraternas talmanskandidat blir Kenneth G Forslund, i dag ordförande i utrikesutskottet.
– Kenneth G Forslund har lång erfarenhet av riksdagsarbetet. Han är en skicklig och samlande politiker som är respekterad över partigränser, säger Magdalena Andersson i en kommentar.

Talmansvalet på måndag blir högintressant. Sverigedemokraterna gör anspråk på posten i egenskap av största parti i det största blocket. Men Socialdemokraterna har sträckt ut en hand till Moderaterna för att enas om en kandidat med brett förtroende, vilket skulle kunna innebära att den nuvarande talmannen Andreas Norlén (M) kan sitta kvar.

Socialdemokraterna anser att en talman från SD vore högst olämpligt i denna tid.

– Det är viktigt i det här speciella läge som vi har just nu – med krig i vårt närområde, känsligt läge i Natoansökan och vi kommer att vara ordförande i EU under nästa halvår – att det vore bra om vi kunde hitta en talman som har ett väldigt brett stöd i Sveriges riksdag. Därför har jag sträckt ut en hand till Ulf Kristersson. Det skulle kunna var en socialdemokrat men det skulle också kunna vara en moderat, säger Magdalena Andersson (S).

Talman är den högsta valda befattningen, representerar Sverige vid internationella besök samt har framför allt en viktig roll vid regeringsbildningar och i att leda riksdagens arbete.

I talmansvalet 2014 valdes Björn Söder (SD) till andre vice talman efter fler omröstningar, vilket skapade turbulens och gav upphov till hashtaggen #intemintalman på sociala medier.

2019 förlorade Söder (SD) omröstningarna till både andre och tredje vice talman, trots att flera moderater och kristdemokrater uppenbarligen röstade på Söder i stället för på Kerstin Lundgren (C) i den slutna omröstningen.

Det är oklart om SD väljer att nominera Björn Söder igen, med tanke på att hans namn är extra kontroversiellt.

Björn Söder (SD) röstades bort i talmansvalet 2019. Nu vill SD ha den ordinarie talmansposten.

S egen talmanskandidat för mandatperioden 2022–2026 är alltså Kenneth G Forslund från Kungälv. Forslund har suttit i riksdagen sedan 2002 och är sedan 2014 ordförande i utrikesutskottet.

S har en tradition av att nominera ledamöter med förvars- och utrikespolitisk erfarenhet till talmansposten.  Förre talmannen Urban Ahlin (S) (2014–2018) var Forslunds företrädare i utrikesutskottet. 2010 nominerade partiet Kent Härstedt (S) från samma utskott. 

Avgående förste vice talman Åsa Lindestam (S) var försvarspolitiker. Båda talmännen Thage G Peterson (S) (1998–2001) och Björn von Sydow (S) (2002–2006) var dessförinnan försvarsministrar.