Folkrörelsen måste rusta för framtiden

Med kriser som avlöst varandra och ett regeringssamarbete som krävt kompromisser menar partisekreteraren Lena Rådström Baastad att den interna politikutvecklingen är viktigare än någonsin.

– Jag måste erkänna, från början fick jag lite kalla fötter när idén med digitala rådslag presenterades, jag blev lite tveksam till hur mycket politikutveckling som ska kunna ske under ett 90 minuter långt digitalt möte men när vi började göra provomgångarna märkte vi att det faktiskt gick, säger partisekreteraren Lena Rådström Baastad (S).

Totalt har det genomförts 210 digitala rådslag med arbetarekommuner runt om i landet och över 3 800 medlemmar har deltagit.

– Att låta all politikutveckling med förankring hos medlemmar ute i landet avstanna på grund av pandemin och att vi inte kunde träffas fysiskt var egentligen inte ett alternativ. Som parti måste vi tillsammans bygga vår politik med den breda folkrörelsen som grund, säger Lena Rådström Baastad.

I enkätundersökningen som deltagare på de digitala rådslagen fått svara på finns det de som tycker att de inte hunnit gå på djupet på grund av det korta formatet.

– Det är självklart att vi inte kan få samma diskussioner under ett stormöte på 90 minuter som på en mindre fysisk cirkel som träffas regelbundet, men de olika formaten är inte tänkta att ersätta varandra och det är imponerande hur många som faktiskt har fått komma till tals tack vare de digitala rådslagen, säger Lena Rådström Baastad.

På frågan om vilken samhällsutmaning som är viktigast det närmaste decenniet svarade allra flest jämlikhet följt av välfärd trots att de frågor som ofta syns i media är lag och rätt samt integration.

– Jag tror det är ett utslag på att medlemmar sett att vi gör väldigt mycket både när det gäller satsningar på polisen och medborgarnas trygghet och integration. Rätten och plikten är prioriterad och på lång sikt vill vi fortsätta säkra ett jämlikt samhälle med en stark välfärd, säger Lena Rådström Baastad.

Rådslagen har resulterat i en mängd konkreta politiska förslag.

– Över 900 politiska förslag har skickats in. Sedan har de sorterats ned till 255 förslag eftersom flera var väldigt likartade eller kanske väldigt vida och kunde sättas ihop med flera andra, säger Lena Rådström Baastad.

Alla förslag kommer dock inte automatiskt bli verksamhet.

– Precis som när det hålls fysiska möten i en arbetarekommun så kan inte partiet gå till val på allt. Det hör ju till sakens natur att i ett parti med interndemokrati och många medlemmar så finns det förslag som till exempel går emot varandra, säger Lena Rådström Baastad.

Underlaget kommer partistyrelsen till del och används till exempel i arbetet med att skriva riktlinjer till motionssvar till kongressen i höst. Inputen från medlemmar och kongressens beslut är det som kommer ligga till grund för vad partiet kommer gå till val på 2022.

– I dessa politiska tider är vår egen politik otroligt viktig. Vi måste både som medlemmar kunna känna oss trygga i vad vi står för och vi måste kunna berätta det för väljarna. Du måste som medborgare kunna förstå att det spelar roll vem du röstar på och att vi socialdemokrater kämpar för ett bättre samhälle utifrån våra värderingar, säger Lena Rådström Baastad.

Med det rådande läget i landet behövs en folkrörelse för att kunna göra skillnad.

– Vi måste verkligen vara på tårna även om Socialdemokraterna har varit delaktiga i att styra landet genom en pandemi så står det mycket på spel. Alternativet med en blåbrun regering är oroväckande. Vi har sett hur snabbt saker kan hända i till exempel Polen och Ungern, säger Lena Rådström Baastad.

Som partisekreterare är ett av Lena Rådström Baastads viktigaste uppdrag att ha kontakt med arbetarekommuner runt om i landet men under pandemin har arbetsplatsen till stor del blivit på altanen hemma i Vintrosa utanför Örebro. Där ställer hon upp paddan mot några böcker och en lykta och fyller bordet med möteshandlingar och andra dokument medan de digitala mötena avlöser varandra.

– Även om jag älskar att komma ut och träffas fysiskt så har det digitala öppnat möjligheter för att kunna träffa ännu fler arbetarekommuner eftersom det inte behövs någon restid och jag har haft givande samtal med medlemmar och företrädare som jag under året träffat för första gången, säger Lena Rådström Baastad.

Att det pågått stor digital aktivitet runt om i landet hos Socialdemokraterna menar hon ger partiet ett försprång gentemot flera andra partier.

– Har vi inte hela tiden en levande folkrörelse så har vi inte heller några större möjligheter att få igång en valrörelse. Vi måste hålla engagemanget levande för när vi har en stark folkrörelse med engagerade medlemmar då kan vi vinna val, säger Lena Rådström Baastad.

Även efter pandemin tror hon att de digitala format som många medlemmar bekantat sig med kommer att kunna göra stor nytta.

– Till exempel finns det stora möjligheter för arbetarekommuner att använda konceptet med rådslag för att utveckla sina lokala valmanifest.

Alexander Bygdén, [email protected]

 

Framtidsrådslagen

• Under våren har 210 stycken rådslag genomförts.

• Totalt har 3 800 medlemmar deltagit.

• 875 stycken har svarat på enkäten.

• Över 900 politiska förslag har kommit in som sedan har sammanställts till 255 unika förslag.

• Enligt enkäten som gjorts ansåg flest att den enskilt viktigaste utmaningen att ta sig an det närmaste decenniet är jämlikhet. På andra plats kommer välfärd.