Ett spännande livsöde i Frälsningsarmén

Helene Rådberg har skrivit romanen ”Kvinnorörelse” utifrån sin mormors mors liv som aktiv i Frälsningsarmén och rösträttskampen. Foto: Johanna Arnström

Författaren Helene Rådberg har alltid känt till att hennes mormors mor var pionjär i den svenska Frälsningsarmén. Nu har hon skrivit en roman utifrån ett spännande livsöde årtiondena runt 1900.
– Jag ville försöka tränga in i varför hon engagerade sig och hur gick det till.