Det ska S gå till val på 2018

Håll ihop landet, ta tuffare tag mot brottsligheten, öka kraven på den enskilde utbilda sig för att få jobb, satsa på mer kunskap i skolan och för en fortsatt ansvarsfull flyktingpolitik. Det är huvudbudskapen i partistyrelsens förslag till riktlinjer inför Socialdemokraternas partikongress.

Socialdemokraterna har partikongress i Göteborg 8–12 april. Där fattas beslutet om den politik som partiet ska gå till val på och genomföra under nästa mandatperiod. Satsningar på jobb, skola och generell välfärd är naturligtvis fortsatta S-grundbultar.

Men partiledningen talar även om en ”positionsförändring” i den stärkta betoningen av rätt och plikt samt ordning och reda. Socialdemokraterna aviserar skärpta straff och mer poliser för att möta den grova brottsligheten. Klyftan mellan stad och land får en tydligare prioritering. Kunskapsfokus och studiero lyfts inom skolan.

Samtidigt landar detta, enligt Stefan Löfven, i en tydlig klassisk höger-vänsterkonflikt om skatterna och den svenska välfärdsmodellen. Polisen, skolan, landsbygden, järnvägssatsning, bostadsbyggande, stärkt försvarsförmåga, inget av detta gynnas av en återgång till ofinansierade skattesänkningar. Det är investeringar som nu behövs.

[blockquote author=”Stefan Löfven” pull=”pullright”]“Men det räcker inte med brott och straff. Vi måste göra mer, och det är det som skiljer oss från Moderaterna.”[/blockquote]

– Den förra regeringen gjorde andra prioriteringar, sänkte skatten och skar ned på välfärden. Då växer också otryggheten. I dag har vi en allvarlig situation, både i våra storstäder och på andra platser i landet, som kräver betydligt hårdare tag mot brottslighet. Våldet har blivit grövre, rekrytering till gängen kryper nedåt i åldrarna. Därför kommer vi prioritera kampen mot gängkriminaliteten, också genom kraftfulla åtgärder mot unga förövare. Fler omhändertagande av de mest brottsaktiva ungdomarna. Fler poliser ska finnas där det behövs som bäst, säger Stefan Löfven.

– Men det räcker inte med brott och straff. Vi måste göra mer, och det är det som skiljer oss från Moderaterna. Det är när tron på framtiden går förlorad som våldet och gängen blir ett alternativ, säger Stefan Löfven.

Migrationspolitiken blir en het fråga på kongressen. De tillfälligt skärpta asylreglerna gäller till 2018 och ska sedan utvärderas. Partistyrelsens linje inför kongressen är att svensk lagstiftning i framtiden inte väsentligen ska skilja sig från övriga länders i EU..

– Vi tycker att permanenta uppehållstillstånd är det bästa sättet för att etablera sig. Men det är en process inom EU nu och vi vet inte var den slutar i. Vi har en gemensam gräns, fri rörlighet. Det förutsätter ett gemensamt asylsystem i EU.

Invandringen ska kunna kombineras med höga välfärdsambitioner. Etableringsersättningen ska kunna dras in för dem som inte aktivt söker arbete. Arbetskraftsinvandringen ska begränsas så att jobb som kräver kort eller ingen utbildning i första hand tillsätts av arbetssökande som redan är i Sverige.

– Det här är egentligen inget nytt. Det är klassisk socialdemokratisk flyktingpolitik som också har företrätts av Göran Persson och Ingvar Carlsson när de var statsministrar, säger Stefan Löfven.

[blockquote author=”Lena Rådström Baastad” pull=”pullleft”]“Vi socialdemokrater lovar också att vi är garanten för en bra sjukvård i hela landet.”[/blockquote]

Bredbandsutbyggnad, infrastrukturinvesteringar, utbildning och satsningar på de gröna näringarna och på besöksnäringen är centrala när det gäller att hålla ihop landet.

– Vi ser behov av en starkare regional arbetsmarknadspolitik. Vi kommer att satsa på lärcentra på fler orter. Vi lyfter även behovet av en ökad statlig närvaro i hela Sverige, säger partisekreterare Lena Rådström Baastad.

Män det gäller sjukvården utlovas en satsning på tillgänglighet.

– Vi socialdemokrater lovar också att vi är garanten för en bra sjukvård i hela landet, säger Lena Rådström Baastad

När det gäller skolan krävs åtgärder för att öka likvärdigheten i skolan. Riktlinjerna pekar ut målen ökad jämlikhet, tydligare statlig styrning och stoppad vinstjakt.

”Vinsterna ska avsevärt begränsas, samtidigt som mångfald och valfrihet garanteras. Vinst ska inte kunna skapas genom att välja elever, minska lärartätheten, satsa mindre på kompetensutveckling eller ha en hög andel obehöriga lärare.”

Partistyrelsen vill se ” en starkare offentlig planering av etablering och lokalisering av fristående skolor” och ”ett gemensamt ansökningsförfarande till alla skolor, oavsett driftsform för att säkerställa att elever med olika bakgrund möts. Ett förslag är att ta bort kötid som urvalskriterium”.

Förlängd skolplikt till 18 år, en obligatorisk lovskola, fler undervisningsdagar i grundskolan är andra förslag.

Att stoppad vinstjakt tas upp i skolavsnittet innebär inte att S lagt ned kampen mot vinsterna inom sjukvårds- och omsorgssektorn, enligt Stefan Löfven, även om han i dagsläget inte kan svara exakt hur regeringen går vidare med Ilmar Reepalus utredning, där remisstiden går ut idag.

– Partiet har en klar uppfattning. Vi har ett beslut med oss från 2013 att vi ska begränsa vinsterna i välfärdssektorn. Däremot så ser vi att det är fler på den andra kanten som är bekymrade över skolan. Då går bollen över till borgarna. Är ni intresserade av att börja en diskussion om skolan?