”Att vara förberedd är en solidarisk handling”

Markus Poletti, ansvarig på ABF för prepping-verksamhet, möter upp vid matparken i hans eget bostadsområde Skarpnäck i Stockholms kommun. Foto: Ylva Säfvelin/AiP

– Vi vill bidra till ett starkt lokalsamhälle för att få människor att känna sig trygga även i kris. Vi ser ett växande intresse i hela landet för hemberedskap, särskilt i storstadsområdena.
Det säger Markus Poletti, projektledare på ABF-förbundet och bland annat ansvarig för studieförbundets prepping-verksamhet.

ABF driver för närvarande ett projekt på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), kallat Preppa tillsammans.

– Det syftar till att stötta ideella organisationer och öka den enskildes förmåga att förebygga och hantera olyckor, allvarliga händelser och kriser, säger Markus Poletti.

Projektet handlar om att starta upp och stötta lokala Preppa tillsammans-grupper samt starta studiecirklar i hem- och krisberedskap. Det pågår 2020 till 2023 och i början koncentrerade man sig på att starta verksamhet i tre län: Skåne, Västra Götaland och Örebro. Det har dock breddats och sedan hösten 2021 stöttar ABF verksamhet i hela landet.

– Vi vill stärka människors egenmakt i bostadsområden för att kunna vara en resurs för andra vid till exempel längre strömavbrott och extremväder.

Vi vill stärka människors egenmakt i bostadsområden för att kunna vara en resurs för andra vid till exempel längre strömavbrott och extremväder.

Ordet preppa kanske väcker tankar om extremister som gör sig redo att klara sig själva i en bunker, full med allt från konserver till automatvapen. Det är långt ifrån vad ABF och MSBs projekt syftar till.

– Vi vill komma till att det är en solidarisk handling att vara förberedd. Man har en mycket större förmåga att hjälpa andra.

Man kan se på antalet cirkeldeltagare och föreläsningar att intresset för hemberedskap och prepping växer – och det var innan anfallskriget på Ukraina. Pandemin har nog haft en tveeggad effekt, tror Markus Poletti. Å ena sidan dämpade det intresset när allt måste ske digitalt, eftersom det är svårt att skapa samma engagemang och samhörighet som fysiska cirklar. Å andra sidan har erfarenheterna från pandemin gjort att många börjat fundera på frågan.

Alla har olika behov, konstaterar han.

– I mitt trapphus bor det tre personer som har hemtjänst och de har helt andra behov i händelse av kris än vi som kan klara oss själva.

Särskilt i början av pandemin var det många som kontaktade ABF för att lära sig lite mer om grunderna för samhällets krisberedskap.

Prepping kan också handla om att samarbeta med andra föreningar i bostadsområdet, som Hyresgästföreningen och bostadsrättsföreningar. Hur många har till exempel en plan för hur man ställer i ordning skyddsrum, som i dag kanske används som förråd, på två dygn?

Några av de orter där det finns eller har funnits verksamhet inom ramen för Preppa tillsammans är Malmö, Örebro, Göteborg, Gävle, Stockholm och Östersund.

– I år kommer vi även erbjuda hemberedskapscirklar på svenskt teckenspråk vilket kommer bli jättespännande att följa, säger Markus Poletti.

Det handlar om att vara förberedd, inte rädd. Ingen blir hjälpt av att man är rädd men alla är hjälpta av att du är förberedd.

Vid sidan av det MSB-stödda projektet har ABF tagit fram ett nytt studiematerial för hemberedskap och är aktiv på konferenser på temat. Man stöttar även podden Beredsam som Herman Geijer, författare till flera böcker om prepping, är programledare för.

– Ett nytt material är ett rollspel som har utvecklats att vara till grund för en cirkel.

I Markus Polettis eget bostadsområde, Skarpnäck i Stockholm, finns en kollektiv “matpark” som ställts i ordning med odlingslådor. Aktiviteten har varierat men i grunden är det ett exempel på precis vad Preppa tillsammans handlar om – att odla lokal gemenskap som finns där i händelse av en samhällsstörning.

– Det handlar om att vara förberedd, inte rädd. Ingen blir hjälpt av att man är rädd men alla är hjälpta av att du är förberedd.

Fotnot

Se ABFs material om rollspel här.

Läs om en av de Preppa tillsammans-grupper som är aktiva här.