Anders Henriksson, SKR: Lyssna på kommunerna i det brottsförebyggande arbetet

Anders Henriksson, ordförande Sveriges Kommuner och Regioner. Foto: SKR

Att minska nyrekryteringen av unga till organiserad brottslighet är en nyckel för att pressa ner kriminaliteten. En väg dit är att socialtjänstens och skolans fysiska ansvarsområden sammanfaller med Polisens lokalområden, skriver Anders Henriksson.