Så skiljer sig S och regeringens förslag om brottsförebyggande arbete

Magdalena Andersson på väg till nationella säkerhetsrådet där brottsbekämpning diskuterades. Foto: Henrik Montgomery/TT

I somras började den nya lagen gälla där kommunerna får ansvar för brottsförebyggande arbete, men vilka möjligheter de ska få råder det delade meningar om.

Med anledning av den nya lagen som trädde i kraft i juli år där kommunerna får ansvar för brottsförebyggande åtgärder så gick regeringen ut med att de skulle göra en höjning av de generella stats­bidragen

– För att stoppa nyrekry­teringen till kriminella nätverk och trycka tillbaka den grova brotts­ligheten krävs ett strukturerat och långsiktigt brotts­före­­byggande arbete i hela samhället. I det arbetet spelar kommunerna en central roll och nu ser vi till att kommunerna får tillgång till mer resurser för att kunna axla det ansvaret, säger justitie­minister Gunnar Strömmer (M) i ett pressmeddelande.

Det menar Socialdemokraterna inte är tillräckligt med pengar när de presenterade sin skuggbudget. I stället vill Socialdemokraterna tillföra 170 miljoner kronor till det brottsförebyggande arbetet i utsatta kommuner. Något som de jämför med regeringens budget där det läggs 80 miljoner. 

Socialdemokraternas förslag på total satsning på kommunernas brottsförebyggande arbete ligger på 250 miljoner kronor.

– Det som behövs här och nu är akuta insatser för att lugna ner situationen och stoppa nyrekryteringen så att inte fler unga dras in i gängens klor eller faller offer för det dödliga våldet, säger Mikael Damberg (S) när skuggbudgeten presenterades.

Socialdemokraterna skriver i sin skuggbudgetmotion att de vill satsa på polisen, men att för varje krona som läggs på polisen så ska ytterligare en satsas för att stoppa nyrekryteringen till gängen.

Regeringen presenterade också i somras att de inrättat en delegation som ska utreda vilket behov och stöd som Socialtjänsten skulle kunna behöva för att skapa kristeam som hindrar nyrekrytering till kriminella nätverk. Detta är inspirerat av en dansk förlaga.

Men Socialdemokraterna menar att frågan inte kan vänta på en utredning och förklarade på en presentation av en egen satsning i samma riktning att kristeam borde inrättas så snabbt som möjligt. Samhället måste kunna kliva fram.

– Det är här det brister. Nyrekryteringen har inte kunnat stoppas i vårt land, regeringen har inte kunnat ta det här på allvar, säger Ardalan Shekarabi (S), gruppledare i justitieutskottet.

En förutsättning som Socialdemokraterna inte tror behöver utredas om det som behövs är pengar. För att kunna genomföra en satsning på kristeam presenterade därför Socialdemokraterna en satsning på en miljard kronor.

När regeringen nyligen bjöd in alla riksdagens partiledare till möte i nationella säkerhetsrådet för att få en samsyn så framförde Socialdemokraterna ett krav på att stoppa just nedskärningen av stödet till förebyggande insatser. Men det fick de inte gehör för från regeringen vilket Magdalena Andersson (S) kommenterade i Sveriges Radio:

– Problemet nu är att man skulle kunna se den svenska gängkriminaliteten som ett badkar fullt med vatten, där det är väldigt mycket fokus på om vi ska ha nya slevar för att kunna ösa ur vatten, men alldeles för lite fokus på hur vi ska kunna stoppa de kranar som flödar. Hur vi ska bryta nyrekryteringen, säger Magdalena Andersson.

Alexander Bygdén