Bättre förberedd om man är tillsammans

Jimmy Hermansson instruerar Maja Magnusson i hur man skapar gnistor som tänder eld med eldstål och kniv, med Vivi Havia som åskådare. Foto: Ylva Säfvelin/AiP

– Det är olika varför man är med. Jag vill lära mig tantkunskaper; jag vill lära mig sy och sticka och safta.
Det säger Maja Magnusson, en i den lilla grupp som slutit upp till Preppa tillsammans-träff en småruggig söndag i februari i Stockholmsförorten Skarpnäck – bara några veckor innan Rysslands anfall mot Ukraina.

Nätverket har funnits sedan 2018 och har det rödmålade Bergholmstorpet, precis i utkanten av bostadsbebyggelsen, som mötesplats. Just nu pågår renovering och man möts utomhus, trots att alla restriktioner nyss har lyfts.

Det ger å andra sidan möjlighet att öva på färdigheter som kan komma till nytta vid en kris, som att tända en eld med eldstål. Maja Magnusson drar eldstålet och en kniv mot varandra och får till slut in snitsen så att gnistorna dansar över tändmaterialet. 

Hon hittade hit efter att ha gått en folkhögskolekurs i urban självhushållning, då man bland annat jobbade med torpets trädgård. I grunden är hon akademiker och jobbar som kommunikatör; hit söker hon sig för att få lära sig att göra saker praktiskt.

– Jag vill ha ett gäng för jag är dålig på att ta mig för saker, jag går inte ut själv i skogen och tar med mig tändstål. 

Jimmy Hermansson, som instruerar i hur man använder tändstål, har däremot en bakgrund som tvättäkta prepper – komplett med batterier och flera vattendunkar hemma i bostaden.

– Man jag insåg ganska snart att det kommer man inte så långt med, man behöver vara ett gäng. 

Som relativt nyinflyttad tyckte han att Preppa tillsammans var ett bra ställe att lära känna folk och lära känna omgivningen. Han gillar också möjligheten att träffa likasinnade – i grunden för prepping ligger ju en oro inför framtiden.

– Det är skönt att träffa andra som man kan ventilera sina tankar med och som inte ser en som tokig eller en negativ person, säger han.

För Vivi Havia var det ”tillsammans” i namnet som lockade. Hon är på väg att sluta jobba heltid och ser sig om efter något att använda sin nya fritid till.

– Jag tänkte, vad gör vi i Skarpnäck? Hur ser våra planer ut, har vi någon krisberedskap? Vi ligger ju på gammal sjöbotten, hur blir det om de här hundraårsregnen kommer?


Preppa tillsammans i Skarpnäck har en fast mötestid på söndagar vid ett gammalt torp i utkanten av bostadsområdet. Foto: Ylva Säfvelin/AiP

Verksamheten är varierad. Ibland har det varit regelrätta studiecirklar; när de slutar utan att det finns en färdig verksamhet som rullar vidare är det lätt att folk försvinner. Gruppen, som har en Facebooksida som grund, har gjort allt möjligt från att campa och stöpa ljus till att ha kontakt med miljösamordnare och ansvarig för krisberedskap i området.

Målsättningen är att vara tillräckligt många för att kunna ha arbetsgrupper som jobbar med olika frågor, men där är de inte just nu. 

Den bästa krishanteringen är ju att undvika en kris, att svänga skeppet innan vi kör på.

Jimmy Hermansson

Temat för dagens träff är att sätta upp ett schema för vårens söndagar med lite olika aktiviteter; att åka tillsammans och handla och att lära sig laga kläder nämns som förslag.

– Grunden är att man träffas tillsammans för att vara förberedd som individ; om jag och mina grannar är förberedda och har vatten och mat så kommer vi att klara oss bättre. Du vill inte vara den enda med vatten och mat i en kris. Och det är roligare att lära sig tillsammans, säger Maja Magnusson. 

Trots den oro som ligger i grunden tycker Jimmy Hermansson att kriser tar fram det fina i människor – och framför allt är det många som vill väl och undvika kriser.

– Den bästa krishanteringen är ju att undvika en kris, att svänga skeppet innan vi kör på, säger han.

Fakta – skyddsrum

65000 skyddsrum med plats för cirka sju miljoner människor finns i Sverige. I fredstid kan de användas till annat, exempelvis som cykel- och lägenhetsförråd, men måste kunna göras i ordning till skyddsrum inom 48 timmar om det skulle behövas.

Skyddsrummen är tomma och det man behöver får man ta med sig själv. Husdjur får dock inte följa med, av hänsyn till allergiker.

Fem tips att läsa och lyssna på om hemberedskap

”Om krisen eller kriget kommer”. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap:

”Prepping. Att hoppas på det bästa, men förbereda sig på det värsta”. Anna-Maria Stawreberg.  Norstedts förlag.

”Överlev katastrofen: 12 sätt att förbereda dig”. Herman Geijer. Ordfront Förlag.

”Boken om hemberedskap – Bli bättre förberedd!” Civilförsvarsförbundet.

Beredsam. En podd om hemberedskap, prepping, överlevnad samt kriser och katastrofer av Herman Geijer.” Beredskap görs med stöd av ABF.