”Använd överblivna EU-miljarder till vapen och ammunition”

Öka det militära stödet till Ukraina genom att använda medel i EU-budgeten som inte använts. Det föreslår Evin Incir, Heléne Fritzon och Ilan De Basso.

Använd överblivna medel i EUs budget för att finansiera vapen och ammunition till Ukraina. Det föreslår Socialdemokraterna i Europaparlamentet.