Anne-Marie Lindgren: S måste ha tydliga alternativ till feltänkt borgerlig politik

Det kommer att behövas prioriteringar och långsiktighet när S vässar sin politik. Men åtgärder för dagens utsatta bostadsområden måste vara högprioriterade, skriver Anne-Marie Lindgren.

Partiets elva arbetsgrupper har lämnat sina analyser av dagens samhällsproblem; snart kommer deras förslag till åtgärder.
Så nu rapporterar media om hårt tryck på partiledningen att till partikongressen lämna mycket tydliga förslag om bättre fördelningspolitik, mer aktiv ekonomisk politik och påtagliga begränsningar av ”marknadens”, det vill säga vinstintressets, roll inom välfärdssektorn.