Åsa Regnér på Barnrättsdagarna

Det här är en nyhetstext. Det Aktuellt i Politikens nyhetsredaktion publicerar i tidning, på webb, i appar och i e-tidning ska vara relevant, sant, bekräftat och hålla hög kvalité. Här kan du läsa mer om hur vi arbetar: aip.nu/om-aip-media

Barnrättsminister Åsa Regnér (S) besökte i dag onsdag Barnrättsdagarna i Örebro, där hon bland annat lyfte FNs barnrättskonvention och regeringens prioriteringar för att stärka barns rätt i Sverige och globalt.

Barnrättsdagarna arrangeras årligen av Barnombudsmannen och Stiftelsen Allmänna Barnhuset. På bilden träffar Åsa Regnér barnombudsmannen Fredrik Malmberg.

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Ylva Säfvelin
Ylva Säfvelin

Journalist

E-post: [email protected] Telefon: 070-269 05 78

Inga kommentarer än

Det är ej möjligt att kommentera

Aktuellt i Politiken – Socialdemokraternas nyhetstidning – Sveavägen 68, 111 34 Stockholm