”Marknadsskolan måste stoppas innan det är för sent”

Det finns nu en oroväckande tendens hos många debattörer att tro att slaget om marknadsskolan skulle vara vunnet. Så är det tyvärr inte, skriver Åsa Westlund (S).

Liberalerna har börjat ändra sin retorik om marknadsskolan, men vad är deras löften egentligen värda? Det skriver Åsa Westlund, utbildningspolitisk talesperson för S.

Efter att SD-regeringen, och i synnerhet Liberalerna, ändrat sin retorik och börjat prata om ”vinstbegränsningar” finns nu en oroväckande tendens hos många debattörer att tro att slaget om marknadsskolan skulle vara vunnet. Så är det tyvärr inte. 

I skuggan av alla utspel och utredningar som regeringen tillsatt sker tvärtom en omfattande expansion av vinstdrivande skolor som varje dag minskar den demokratiska kontrollen över skolan. Bara de senaste tre åren har antalet skolkoncerner ökat från 38 till 45. Mer än var tionde skola i Sverige, 650 stycken, ägs och drivs nu av skolkoncerner vars främsta intresse inte är barnens utbildning, utan att göra så mycket vinst som möjligt. Antalet vinstdrivande skolor når snart 1000 i vårt land.

Det är rena beställningsjobbet från skolkoncernerna, som redan hunnit expandera och bygga upp stora tillgångar efter flera års vinstjakt. 

Samtidigt som ett oligopol av koncernskolor nu konsolideras i svensk skola försöker SD-regeringen förskjuta fokus från vad som behöver göras nu till en avlägsen framtid som de inte kan ansvarsutkrävas för. 

Detta är knappast förvånande med tanke på att SD- regeringen vet att de vinstbegränsningar som nu utreds är otillräckliga och i praktiken innebär att skolägarnas möjlighet att göra vinst blir kvar.

Den vinstutredning som S-regeringen tillsatte får inte längre utreda ett totalt vinstförbud utan ska i stället föreslå vinstbegränsningar de första åren och ökade krav på ekonomisk stabilitet. Det är rena beställningsjobbet från skolkoncernerna, som redan hunnit expandera och bygga upp stora tillgångar efter flera års vinstjakt. 

I stället för att prata om sin misslyckade politik för att stoppa vinsterna har Liberalerna den senaste tiden gjort en rad utfästelser om fler statliga regleringar, bland annat av lärarnas undervisningsskyldighet. Men precis som med överkompensationen av skolpeng, som man begravt i en utredning samtidigt som miljarderna fortsätter läcka, kommer inget resultat att kunna levereras denna mandatperiod.

Inte heller har SD-regeringen förklarat hur det ska gå till eller ens hur det skulle finansieras. Eftersom både Liberalerna och de andra högerpartierna alltid prioriterar skattesänkningar före skolan borde löftet betraktas som helt tomt.

Vad är egentligen avlägsna löften från partier som systematiskt bryter löften värda? Med tanke på att högerpolitiker, inklusive Skolminister Lotta Edholm, i flera år ägnat sig åt att gynna skolkoncerner och rösta ner alla förslag för att få bort vinsterna, borde svaret vara: ingenting.

Och även om Edholm erkänt sig både naiv och ångerfull har L bara den senaste veckan röstat ner både förslag om att införa offentlighetsprincipen och ett etableringsstopp för vinstdrivande skolor.

När hälften av mandatperioden snart har gått försöker SD-regeringen och Liberalerna dölja att man systematiskt underfinansierar skolan och skyddar skolkoncernernas intressen bakom avlägsna löften som man varken har finansiering eller verklig politik för. 

Vi socialdemokrater har de senaste mandatperioderna ökat skolans finansiering för att stärka likvärdigheten och undervisningen med fler lärare. Samtidigt har alla våra försök att göra upp med systemfelen röstats ner av högerpolitiker som prioriterat skolkoncernernas intressen framför våra barn och unga.

Vi vill fortsätta öka statens ansvarstagande för skolans finansiering och att komma till rätta med NPM-styrningen av skolan. Det sistnämnda kräver dock också att vinstintressena försvinner från svensk skola. Det går inte att lita på ett system där chefer och skolägare utövar press och försöker styra professionen utifrån vinstkrav.

Vi ser lärarnas arbetsbörda och kommer fortsätta kämpa för mer resurser, fler lärare och bättre regleringar. Till skillnad från Liberaler och högerpolitiker tänker vi dock inte låtsas som att det går att lova till exempel högre lärartäthet utan att det kostar något. Till skillnad från högern kommer vi alltid prioritera skolan före skattesänkningar och skolkoncernernas intressen.

När hälften av mandatperioden snart har gått försöker SD-regeringen och Liberalerna dölja att man systematiskt underfinansierar skolan och skyddar skolkoncernernas intressen bakom avlägsna löften som man varken har finansiering eller verklig politik för. Men om de inte klarar av att genomföra konkreta åtgärder nu när de sitter på makten, när ska de då klara det? Det är nu vi måste dra i nödbromsen och stoppa marknadsskolan, inte i en avlägsen framtid. 

Åsa Westlund (S), utbildningspolitisk talesperson