1996: Sänk rösträttsålder i kommunvalet

”Rösträtt till kommunala val vid 16 års ålder och ingen 18-åring ska vägras tillträde på restaurang eller nöjeslokal på grund av sin ålder. Det är några av förslagen i en statlig utredning som sett över åldersgränserna”, skrev Aktuellt i Politiken nummer 26 1996.