1993: Kommunerna behöver effektivisera

”Hårda prioriteringar måste göras och receptet för de ökande behoen av service heter varken höjda skatter eller ökade statsbidrag utan en fortsatt effektivisering av den kommunala ekonomin.”
Det skulle kunna stå i en tidning i dag men är taget från AiP i juni 1993, i en artikel om Socialdemokraternas rapport om kommunal ekonomi.