1989: Jubileumsår för Socialdemokraterna

1989 firade Socialdemokraterna sina första 100 år. I Aktuellt i Politiken nummer 6 berättades om en del av det som hände under jubileumsåret. ”Jubileet ska användas till att stärka partiet i framtiden men naturligtvis finns också inslag av tillbakablickar på historien. Syftet är att partiet verkligen ska synas och höras under året,” skrev tidningen.