1989: Försvarsministern tog över rodret

Aktuellt i Politiken nummer 5 1989 hängde med när dåvarande försvarsminister Roine Carlsson (1937–2020) följde med på en av Kustbevakningens fartyg. Kustbevakningen var tidigare en del av Tullverket men blev egen myndighet 1988, med huvudkontor i Karlskrona.