1978: Barnarbete i gruvorna på Utö

”30 män och fem minderåriga barn arbetade i gruvorna på 1600-talets senare hälft” skriver Aktuellt i politik och samhälle nummer 12 1978 om järngruvorna på Utö i Stockholms skärgård. Det var en del i artikelserien Röda vägen.