1969: Kolgruvornas epok snart förbi i Wales

Stängningen av walesiska kolgruvor framställds i dystra ordalag i Aktuellt i politik och samhälle nummer 11 1969, i ett reportage från gruvbyn Treharris.