1966: Hur mycket borde svensk mat kosta?

Importavgifter innebar ett högt påslag på priset på olika livsmedel på 1960-talet. I Aktuellt i politik och samhälle nummer 5 1966 har redaktionen dukat upp och går igenom ett antal importavgifter.