1965: S köper byggnaden på Sveavägen 68

”Partiet köper Sveavägen 68”, berättade Aktuellt i politik och samhälle nummer 11 1965.
”Partiet startar en riksomfattande – och snabb – insamlingsaktion för att köpa fastigheten Sveavägen 68. Fastigheten ska säljas och det bedöms vara en god affär att partiet övertar det hus, där vi varit hyresgäster sedan 1932.”