1960: Fortsatt strid om ATP-systemet

1959 röstade riksdagen igenom den så kallade ATP-reformen med hjälp av en nedlagd folkpartistisk röst.