1959: Fler kvinnor i fullmäktigeförsamlingar

”Kvinnornas ökade politiska aktivitet börjar ge ett allt starkare utslag också i deras val till de olika fullmäktigeförsamlingarna.” Det skrev Aktuellt i politik och samhälle i nummer 12 1959, med anledning av den officiella statistiken över kommunalvalet 1958.