1957: Hög byggtakt men högre efterfrågan

”Vi har chans att överskrida
60 000 lägenheter” (på ett år), skrev Aktuellt i politik och samhälle nummer 7 1957, i ett nummer där flera artiklar ägnades åt bostadsbyggandet.