Wallström vill stoppa kvinnomisshandel på Balkan

Margot Wallström (S), utrikesmininster, Marina Johansson (S), kommunalråd i Göteborg och Sanela Masic, joursamordnare Terrafem i Göteborg diskuterar situationen bland kvinnor med utländsk härkomst som misshandlas och trakasseras i sina nära relationer. Foto: Alexander Öhrn

Margot Wallström (S), utrikesmininster, Marina Johansson (S), kommunalråd i Göteborg och Sanela Masic, joursamordnare Terrafem i Göteborg diskuterar situationen bland kvinnor med utländsk härkomst som misshandlas och trakasseras i sina nära relationer. Foto: Alexander Öhrn

Nästa gång som utrikesminister Margot Wallström (S) besöker ett land på Balkan skulle Sanela Masic, joursamordnare på Terrafem Göteborg, kunna följa med. Den möjligheten diskuterades under Margot Wallströms besök på Terrafem Göteborg på Internationella kvinnodagen. Detta för att få ett slut på kvinnomisshandeln i dessa länder.

Terrafem Göteborg är en kvinno- och juristjour som hjälper kvinnor med utländsk härkomst som drabbas av våld i nära relationer. Det speciella är att Terrafem som finns på kan ge stöd och juridisk rådgivning på kvinnans modersmål.

– Många kvinnor är isolerade. När de ringer till oss är de vår uppgift att upplysa om rättigheter och berätta att till exempel socialtjänsten finns och vad de kan göra för kvinnan, säger Sanela Masic.

De aktiva inom Terrafem ger två typiska samtal som exempel. Det första handlar om en kvinna som i Sverige blivit sambo med en man som bor här och ansöker om uppehållstillstånd på anknytning till mannen. Det är då mannens ansvar att försörja kvinnan. När kvinnan blir utsatt för våld och utslängd från mannens bostad kan hon inte vända sig till Migrationsverket då hon inte är asylsökande och inte heller till socialtjänsten då hon ännu inte fått uppehållstillstånd.

Detta är ett typiskt problem vid tillämpning av tvåårsregeln. Kvinnan måste, för att få stanna i Sverige, bevisa att hon lämnat mannen främst på grund av våldet vilket är svårt att bevisa.

– Det händer ofta att dessa kvinnor blir lurade av sina män om vilka lagar och regler som gäller i Sverige, säger Bassima Demir, verksamhetsledare och jurist för Terrafem Göteborg (bilden).

Margot Wallström förstår problemet.

– Hur det går att med lagstiftning komma bort från makabra konsekvenser där kvinnor far illa är en fråga för jämställdhetsministern och justitieministern, säger Margot Wallström.

Det andra exemplet på samtal handlar om en kvinna som flytt till Sverige för att komma undan en man som misshandlar, våldtar och förföljer henne.

– De är förföljda och vi kan inte göra något för dem här då de blir utvisade på grund av att de kommer från länder som Migrationsverket bedömer ha ett effektivt myndighetsskydd. Dessa historier är otroligt svåra och hjärtskärande. De kommer inte att överleva om de åker tillbaka och risken finns att männen letar upp dem i Sverige då de inte har rätt till skyddad identitet, men de behöver skydd, säger Sanela Masic.

Bassima Demir, verksamhetsledare och jurist Terrafem i Göteborg.
Foto: Alexander Öhrn

Detta är ett problem för kvinnor i länderna från exempelvis Balkan, påpekar Sanela Masic.

– Med våra diplomatiska kontakter med länderna på västra Balkan är det viktigt att vi säger ifrån. Det får inte vara straffrihet för sådana brott, säger Margot Wallström.

– Får jag följa med? säger Sanela Masic.

– Ingen dum idé. Låt oss titta på det, säger Margot Wallström.

De skakar hand på saken och byter kontaktuppgifter.

– Om det finns brister i ett annat lands rättssystem som gör att kvinnor flyr till Sverige måste vi påtala det. Varför ska det inte gå att driva frågor om hedersrelaterat våld i kontakten med andra länder? Varför ska vi acceptera barnäktenskap? Det handlar om att se till att det finns möjlighet att få en rättslig prövning i hemlandet, säger Margot Wallström.

De som jobbar inom Terrafem Göteborg informerar bland annat kvinnor som läser Svenska för invandrare, SFI, i Göteborg om jämställdhet och om våld i nära relationer.

– Men det är viktigt att ni talar med männen. Det måste vara glasklart när man kommer till Sverige vilka regler som gäller och att det är hårda straff om man mördar någon med hedersmotiv. Det ska inte sökas några förklaringar, säger Margot Wallström.

Fakta Terrafem

Terrafem Göteborg finansieras med pengar från Göteborgs stad, Socialstyrelsen och Brottsoffermyndigheten. I fjol hjälpte jouren i Göteborg 189 kvinnor med över 4 000 stödinsatser. Terrafem driver sedan 2000 en nationelle jourlinje och har lokalföreningar i Stockholm, Göteborg, och Uppsala. De kvinnor som svarar i jourtelefonen talar tillsammans 60 olika språk. Terrafem driver egna skyddande boenden i mellersta Sverige. Numret till Terrafems jourtelefon är 020-521010.

Spara