Ville strypa NKS-revision

Det är inte första gången som det M-ledda Stockholmslandstinget är i blåsväder för jäv och försöker stoppa granskningen av Nya Karolinska-affären. Direkt efter OPS-beslutet försökte den borgerliga landstingsledningen skära ned revisionen med 33 procent.
– Varför gjorde de så? Jo, därför att vi hade kritiserat dem 2010, säger Kenneth Strömberg (S).

Finanslandstingsrådet Irene Svenonius (M) har fått kritik för att stoppa en extern granskning som omfattar jävskritiken och hennes man Jan Svenonius inblandning i konsultaffärerna. Redan 2010 försökte alliansen stoppa granskningen.

I december 2010, efter beslutet om OPS-finansiering av Nya Karolinska Solna, föreslog alliansens gruppledare under sittande budgetmöte plötsligt en 33-procentig nedskärning av revisionen. Förslaget las fram av Stig Nyman (KD), ansvarigt landstingsråd för just OPS-avtalet. Han menade att revisionen hade haft lite väl många rapporter 2010.

– Man kan prova med färre rapporter till exempel. Det är ett sätt att spara resurser, sa Nyman.

Motiveringen var att förbättrad kontroll och styrning av landstinget möjliggjorde minskad revision. Det vill säga alliansstyret var nu så bra att det inte behövde granskas lika mycket.

LÄS MER: ”Svenonius historia av höga konsultnotor, lagbrott och bristande revision” / AiP

– Jag tycker det var ynkligt. Stig Nyman har klarat sig lindrigt undan, säger Kenneth Strömberg (S), vice ordförande i landstingsrevisorerna då och i dag.

För att värna oberoendet bereds revisorernas anslag av en särskild budgetberedning som inte landstingsråden ska kunna påverka. Men i den beredningen ingick ändå Stig Nyman. Han satt dessutom i landstingsstyrelsen, ett av de organ som revisionen skulle granska. Trots detta riktade Nyman plötsligt ett alexanderhugg mot revisionen.

– Han la vid sittande möte ett förslag om att skära med 33 procent. Han skulle överhuvudtaget inte yttra sig, enligt min mening.

– Varför gjorde de så? Jo, därför att vi hade kritiserat dem 2010, säger Kenneth Strömberg (S).

Efter en återremiss och intern kritik backade till slut alliansen.

2014 utsåg M Österåkers kommunalråd Ingela Gardner Sundström (M) att leda landstingsrevisorerna. Detta trots jävskritik mot Gardner och maken Jan-Olov Sundström (M). 2015 avslöjade SVT att paret fått låna pengar av greve Gustaf Douglas när de startade sin friskola. De fick också en stor rabatt på arrendet. Känsligt eftersom Douglas var inblandad i flera exploateringsärenden under Jan-Olov Sundströms tid som byggnadsnämndens ordförande.

LÄS MER: Jävsdebatten har följt paret Sundström i 13 år” / AiP

Gardner avgick 2011 när maken valdes in i landstingsstyrelsen. Moderaterna utsåg då tidigare landstingsrådet Elwe Nilsson (M) att granska 2010 års räkenskaper.

Detta trots att Nilsson hade nekats ansvarsfrihet för 1998–2002. Nilsson hade dömts för brott mot aktiebolagslagen när han inte informerade hela SL-styrelsen om försäljningen av tunnelbanan till Connex. Tillsammans med finanslandstingsrådet Ralph Lédel (M) körde han landstingets ekonomi i botten med totalt 11 miljarder i underskott i protest mot skatteutjämningssystemet.

Det var även Lédel som 2001 kom med idén om OPS-finansiering av Nya Karolinska.

– För mig var OPS en politisk fråga, ett sätt att få mer privat sjukvård som låg utanför det politiska systemet, förklarade Lédel 2015 i boken ”Sjukt Hus”.

Socialdemokraterna föreslog förra veckan att en etisk kod för politiker och tjänstemän inom Stockholmslandstinget införs. Moderaterna sa nej.