Vill slopa tillstånd för kameraövervakning 

I Göteborg berättade Anders Ygeman (S) att regeringen vill slopa tillståndskravet för kommuner och regioner samtidigt som Göteborgs oppositionsråd Jonas Attenius (S) vill inför en stadsvakt för att återta våldsmonopolet.

I Göteborg presenterade Socialdemokraterna sina förslag för att öka tryggheten i Göteborg och oppositionsråd Jonas Attenius lyfte framförallt fram kvinnors trygghet. 

– Det är ett trygghetsproblem som ibland glöms bort i debatten, kvinnor måste kunna röra sig fritt utan att behöva ha nycklarna i handen när de går hem, samhället måste kliva fram, Göteborg kan bättre. 

Som huvudpunkt presenterade han att Socialdemokraterna vill anställa en kommunal vaktstyrka. 

– Det finns ett problem med att vi upphandlar det som egentligen borde vara statens våldsmonopol. I stället för upphandlade privata företag ska stommen i en kommunal patrullerande vaktstyrka utgöras av kommunala ordningsvakter. Sedan kan externa företag tas in vid toppar. 

Förutom en bättre kontroll menar Jonas Attenius att det även kommer att bli kostnadsbesparande för göteborgarna att inte köpa in tjänsten från privata aktörer. 

Dessutom vill Socialdemokraterna att det inrättas en kommunal sambandscentral för trygghet som bland annat kan användas för att arbetsleda ordningsvakter men också på sikt skulle kunna användas för att samordna kameraövervakning. 

När det gäller kameraövervakning framhöll Anders Ygeman (S) hur verktyget är viktigt för Polisen samtidigt som handläggningstiden för tillstånd är lång. 

– Regeringen vill därför slopa tillståndskravet för kommuner och regioner, säger Anders Ygeman. 

På frågan om det kommer innebära några problem för integriteten menar han att det i stort inte kommer bli någon skillnad förutom att handläggningstiden försvinner. 

– Det kommer fortfarande vara samma regler, skillnaden är att det inte görs någon förhandskontroll. 

Här är punkterna som Socialdemokraterna i Göteborg går till val på: 

  • Sambandscentral för trygghet. Lokal där polis, ordningsvakter, kameraövervakning och andra trygghetsinsatser kan samordnas effektivt. Inspiration från Kalmars trygghets- och larmcentral. 
  • Fler kameror. 
  • Mobila kameror. Som lätt kan flyttas utifrån var otryggheten flyttar sig. 
  • Pixelerade kameror. Ett sätt att lättare få tillstånd för kameror, som bland annat används i Kalmar.
  • Kommunal vaktstyrka. Ordningsvakterna gör ett bra och viktigt jobb som kommer behövas även i framtiden, men det går att inte lägga över ordningsmakten helt till upphandlade privata företag. Därför ska en ordningsvaktsstyrka i kommunal regi byggas upp, i nära samarbete med Polisen. Finns i dag i S-V-C-styrda Kalmar och i L-styrda Landskrona. 
  • Trygghetsapp i kollektivtrafiken. Stockholm har i dag en app med vilken du enkelt och diskret kan larma om otrygga situationer, så kommer väktare eller ordningsvakter till undsättning.
  • Stöd till kvinnojourer. 
  • Slopade alternativt minskade egenavgifter för kvinnor på skyddade boenden.