”Vi måste kunna skilja på sak och person”

Lars Stjernkvist och Sverker Wadstein har skrivit boken ”Å ena sidan” (Fantasi & Fakta) med verktyg som de hoppas ska bidra till ett sundare debattklimat. Foto: Crelle Photography AB

Det har skett en brutalisering av den politiska debatten. Det menar författarna till ”Å ena sidan”, som de hoppas ska bidra till ett sundare debattklimat i Sverige, och rikta fokus från maktkampen till det politiska vardagsarbetet.