Vi behöver en offensiv integrationspolitik

Nu behövs mer fokus på att presentera förslag som gör att fler med utländsk bakgrund ska kunna försörja sig själva på eget arbete, och att alla barn och ungdomar med utlandsfödda föräldrar ska klara sina studier med godkända betyg.

Debattartikelförfattarna i AiP 86/22 feltolkar medvetet Magdalena Anderssons och S-ledningens syn på migration och integration. Vi har allt för länge låtit bli att ta tag i problemen med bristande integration. Det är på tiden att göra något åt det.

Socialdemokraterna klarade sig bra i senaste valet med tanke på hur svårt det brukar vara för ett parti efter två perioder vid regeringsmakten. Väldigt mycket tack vare en partiledare som visade upp en nystart, stort kunnande och en väldig massa energi. Det var härligt att se.

Ett av Sveriges större problem är relaterat till integrationen. Sverige har beviljat fler människor uppehållstillstånd än vad vi förmått integrera. Problemen känner vi alla till. Nu behövs mer fokus på att presentera förslag som gör att fler med utländsk bakgrund ska kunna försörja sig själva på eget arbete, alla barn och ungdomar med utlandsfödda föräldrar ska klara sina studier och komma ut med godkända betyg, det ska inte förekomma att barn kommer till skolan och knappt kan tala svenska, att utanförskapsområden ersätts av bostadsområden med blandad befolkning och trygga miljöer.

I Aktuellt i Politiken nummer 86/2022 såg jag en debattartikel som medvetet missförstått de nya tongångarna att kritiskt granska och ompröva integrationspolitiken. Man väljer att prata om främlingsfientlighet och avståndstagande från migrationspolitiken. Det är så tragiskt och medvetet feltolkat. Den typen av artiklar har under lång tid förhindrat en öppen diskussion.

Vi har inte möjlighet att ta emot så många som vi gjort under många år, det borde vara uppenbart för alla.

Vi har allt för länge låtit bli att ta itu med problemen med bristande integration. Det kan inte vara rimligt att personer som försörjt sig själva i de länder man kommer ifrån ska gå utan arbete i upp till fem eller sju år i Sverige. Det är förödande för dem och det kostar samhället stora resurser. Dessutom påverkar det barnen och ungdomarna i dessa familjer.

Språkkunskaperna är A och O, genom att arbeta från i stort sett dag ett skulle många som kommit till Sverige kunna lära sig svenska och bli en del av det svenska samhället. Att prata med arbetskamrater är bästa sättet att lära sig språket och förstå landet. Det går inte att få ett bra liv i Sverige om man inte kan svenska, om man inte arbetar och försörjer sig själv.

Det handlar inte om främlingsfientlighet eller rasism att Socialdemokraterna tydligt fokuserar på dem som kommit till Sverige i syfte att få till stånd en bra integrering. Vårt fokus ska inte i första hand vara på dem som inte kommit till Sverige. Vi har inte möjlighet att ta emot så många som vi gjort under många år, det borde vara uppenbart för alla. Vi måste bättre stödja dem som fått uppehållstillstånd i landet.

Vi borde vara överens om att det är ett misslyckande att så många bor i så kallade utsatta områden.

Att vi nu har en partiledning som är beredd att ”vända på varje sten” är något positivt. En omprövning av politiken är nödvändig när verkligheten visar att det finns enorma problem. Samtidigt som areella näringar, besöksnäringar och flera delar av offentlig sektor ropar efter arbetskraft så gällde följande år 2021; i åldersgruppen 20–64 år uppgick arbetslösheten till 8,3 procent, säsongsrensat och utjämnat. Bland utrikes födda var 20,0 procent arbetslösa jämfört med 4,6 procent bland inrikes födda. Det kan inte vara rimligt.

Då måste väl alla i S inse att man måste fokusera på integrationen och inte på invandringen.

Under den kommande perioden behöver S gå igenom vad som behöver ändras. Nu har vi en ledning som vill driva en politikutveckling, vi medlemmar borde bejaka detta. Detta kommer gagna landet Sverige men också partiet inför nästa val.

Claes Tjäder, S-medlem i Bromma.