Veckans bild: Karta över konflikter och de fredligaste länderna

Vi lever i en allt mindre fredlig värld. Uppsala Conflict Data Program visar att antalet konflikter har ökat betydligt de senaste tio-femton åren, både sett till konflikter där stater är inblandade och där andra aktörer står bakom konflikterna. Enligt Global Peace Index har den globala nivån av fred minskat med fem procent på 15 år, och det blir allt större skillnad i nivån av fred mellan de mest och minst fredliga länderna.