Varför är långtidsarbetslösheten rekordhög?

Foto: Holger Ellgaard

Långtidsarbetslösheten är rekordhög. Torbjörn Hållö, ekonom på LO, redogör för varför det har blivit så och vad som kan göras.