Vård av barn och unga måste förbättras

Carina Ohlsson är regeringens särskilda utedare av samhällets vård av placerade barn och unga. Här med socialminister Lena Hallengren. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Det finns brister i placeringen av barn och unga utanför det egna hemmet. Därför tillsatte regeringen i början av oktober en ny utredning. Detta är en av åtgärderna från regeringens sida när det gäller vård av barn och unga.