Vägen mot dagens svenska förskola presenteras i ny bok

Maj-Inger Klingvall och Inger Pramling Samuelsson med sin bok om den svenska förskolans historia. Foto: Ingela Hoatson

Förskolan är i dag en bejublad institution som möjliggör vägen mot en jämställd arbetsmarknad. I en nyutgiven bok beskrivs resan från barnkrubbor och barnträdgårdar till dagens moderna förskola med egen läroplan.