Utredare ser över äldreomsorgslag

Olivia Wigzell utreder en äldreomsorgslag. Foto på Olivia Wigzell: Socialstyrelsen

December 2020 tillsatte regeringen en särskild utredare, Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell, för att föreslå en äldreomsorgslag.