”Tydlighet med våra värderingar är viktigast”

NÅGRA S-RÖSTER OM VAD SOM KRÄVS AV EN NY S-LEDARE

Vad krävs det av en ny partiledare och vad behöver göras för att öka väljarstödet för S?

ISAK FROM

ordförande Socialdemokraterna i Västerbotten

– Stefan har breddat ledarskapet och varit en lagledare och det tänker jag är svårt att frångå. Vi har flera kompetenta ledare, det jag ser som viktigast är att den som tar på sig uppdraget verkligen vill ha det. Det är ett tungt och slitsamt uppdrag, man måste känna att man vill göra det även när det är som jobbigast.

– Vi måste fortsätta att vara tydliga med hur vi säkerställer välfärden, får fler i arbete och hur vi får fler som vill utbilda sig i vårdyrkena. Här i Västerbotten har vi brist på nästan alla yrkeskategorier samtidigt som vi har en väldigt hög arbetslöshet. Det viktigaste reformarbetet handlar om att få människor i arbete så att vi får stärkt statskassa, du kan inte fixa välfärden med skattesänkningar, du får inte fler poliser, barnmorskor eller tandläkare.

HELENE BJÖRKLUND

riksdagsledamot, ordförande Blekinge partidistrikt

– Det jag tycker partiet ska tänka på är att det är en person som inte bara ska vara partiordförande. När Stefan valdes tyckte vi att det var viktigt med en enande och samlande kraft. Det är det fortfarande. Nu pratar folk som att nu kan vi sticka iväg lite.

– Dessutom så hoppas vi att det inte bara är det första halvåret utan att den ska vara en statsminister för längre tid. Då krävs det vissa egenskaper, som kompromissvillig, samarbetsförmåga, prestigelös – det är ju väldigt känsligt läge med Centerpartiet och Miljöpartiet och andra partier.

– Det är viktiga egenskaper om vi ska kunna bilda regering efter nästa val. Men det har jag inte hört så många prata om i media. Men i partiet är det väldigt viktigt att vi gör det.

BODIL HANSSON

ordförande Socialdemokraterna i Västernorrland

– Det är viktigt att det här får sjunka in och att valberedningen får arbetsro, jag vill inte fastna i några kriterier. Däremot är det viktigt att den som väljs känner lust och energi och glädje inför uppdraget och inte bara plikt.

– Det är viktigt att partikongressen slår fast den socialdemokratiska politiken. Det handlar om jobben; det är delar av välfärden som behöver repareras, vård och omsorg men även socialförsäkringarna; klimatet och tryggheten. Vi måste gå till val på att få igenom så mycket socialdemokratisk politik som möjligt, sedan behöver vi förhålla oss till andra partier utifrån valresultatet.

ÅSA WESTLUND

ordförande Socialdemokraterna i Stockholms län

– Det behövs bred allmänpolitisk kunskap och god kunskap om partiet. Man behöver ha lång erfarenhet och att man har prövats i andra tunga roller för det är en väldigt utmanande position att vara Socialdemokraternas partiledare.

– En tydlig berättelse om vägen framåt som är kopplad till våra värderingar om att alla ska med. Viktiga sakfrågor som måste finnas med är jobben men också sjukförsäkringen, det är en grundförutsättning för att folk ska ha förtroende för den svenska modellen. Utan att vi egentligen fattat politiska beslut har det skett förändringar som gjort att förtroendet för sjukförsäkringen delvis har skadats och det förtroendet måste återupprättas.

FATMIR AZEMI

oppositionsråd Landskrona

– Att gå igenom allt det som Stefan Löfven gjorde som statsminister krävde stor skicklighet. Nu när han fick förtroendet på nytt, så kanske det var rätt läge, jag tycker han slutar på topp.

– Det är bra att partiet har möjlighet att ändra riktning lite, åt mer vänsterpolitik. När man är ute och pratar med väljarna på stan här så frågar de: ”Varför gick ni med på det och varför gjorde ni det där?” Det är priset vi har betalat för att behålla makten. Men är det rätt?

– Vi får se vem som tar över stafettpinnen. Det får vi fundera över. Jag vill se en mer socialdemokratisk politik. Det är bra att vi har behållit makten, men vi ska inte gå ifrån våra grunder. Många är förbannade över att vi har gått med på januari överenskommelsen. Nu är det ett bra tillfälle att få tillbaka de här väljarna.

JOHAN LINDHOLM

ordförande Byggnads

– Det krävs politiskt mod. Sverige har många utmaningar som bara kan mötas med en politik som sätter löntagarna i första rummet. Människor behöver mer trygghet, inte mindre. I vardagen och i arbetslivet. Det kräver modiga politiker som vågar gå fram med stora reformförslag.

– Socialdemokratin måste ta på sig ledartröjan och gå fram med ett rejält reformpaket som tydligt gör skillnad för vanliga löntagare. Exempelvis en bättre pension för de som blivit utslitna efter ett hårt arbetsliv. En knegarpension helt enkelt.

MATTIAS JONSSON

riksdagsledamot, ordförande Göteborgs partidistrikt

– Det är en väldigt tuff utmaning vi har framför oss oavsett vem det blir. Vi har en valrörelse som kommer väldigt tätt inpå att den personen blir vald.

– Något som jag känt stor uppskattning kring Stefan Löfvens ledarskap är hans lugn och stabilitet och fasta hand i svåra tider. Vi har haft allt från terrordåd på Drottninggatan till pandemihantering, migrationskris, budgetkris, regeringskris. Alltid i de lägena tycker jag att han har varit väldigt statsmannamässig och trygg i sitt ledarskap. Det är en egenskap som är väldigt viktig.

– Om man tittar framåt, så kommer det att hända saker framåt också, tuffa på ett eller annat sätt, nya kriser och besvärliga situationer.

– Sedan har vi ett behov av att kunna kommunicera vår politik även i situationer av kompromisser. Det är något vi som parti måste klara. Men där vilar ett stort ansvar kommunikativt på vår kommande partiledare. Där ser jag ett behov av att vi blir tydligare. Vem det är som kan klä den rollen bäst i det här läget får vi diskutera.

LISA NÅBO

ordförande SSU

– För oss är det viktigt med en ledare som ser vikten av en levande folkrörelse och intern idédebatt och som tar strid mot näringslivet och dess företrädare. Eftersom valrörelsen står inför dörren tror vi också det är viktigt med någon som är van att ta debatter. Slutligen, efter hundra år av demokrati och manliga statsministrar tror vi det är dags med någon som har erfarenhet av att vara kvinna.

– Jag tror budgeten som presenteras nu i höst är avgörande, folk måste få känna att saker blir bättre, skolorna måste kunna anställa fler, bussarna måste gå oftare, vi behöver en grön omställning och den som blir ny partiordförande blir också ansiktet utåt. Personen måste utstråla framtidstro och fightingspirit och att vi är redo att ta kampen mot klassklyftorna och högern.

SARAKUKKA-SALAM

förbundsordförande Socialdemokrater för tro och solidaritet

– När jag spanar framåt, behöver en partiordförande fortsätta med ett starkt avståndstagande från den växande högerextremismen, nationalismen och rasismen. Det är viktigt för alla men framför allt troende drabbas hårt. Det kommande decenniet kommer avgöras med hur vi hanterar den gröna omställningen så också där behövs ett fokus. Dessutom, men det ligger i alla socialdemokraters dna, så måste vi fortsätta med offensiv ekonomisk jämlikhetspolitik.

– Enda sättet att öka stödet är att vara tydliga med våra värderingar och prioriteringar och det gäller också att opinionsbilda för våra värderingar. Vi får inte ge upp och följa opinionen utan måste skapa opinion, det har vi gjort sedan vi grundades och Socialdemokraterna måste fortsätta mejsla ut det socialdemokratiska budskapet. Det får inte råda några tvivel om vad Socialdemokraterna står för.

Ylva Säfvelin Jan Söderström Alexander Bygdén