Tydlig inriktning för kulturen efter flera ändringar

Foto: Maria Persson/AiP

Kulturen tippades i flera medier som en punkt som skulle bli het på S-kongressen men efter diskussioner i temagruppen gjordes flera ändringar i partistyrelsens förslag som gjorde många ombud på bättre humör.

– Kulturen är basen i allt om vi vill leva i ett öppet och fritt samhälle och det här är en tydlig inriktning för att vi Socialdemokrater vill värna kulturen, säger Lawen Redar, kulturpolitisk talesperson.

Skillnaderna mellan ursprungstexten på kongressens område kulturkapitel och det som sedan antogs av kongressen kan tydligt ses med borttagna meningar och flera tillagda stycken.

– Vi har haft väldigt bra diskussioner i temagrupperna och jag tycker verkligen att partistyrelsen tagit till sig av det som alla kloka ombud talat om.

Ett stycke som lagts till lyder:

I det demokratiska samhället är människan målet. Kultur och bildning handlar för oss om människans personliga frihet och samhällets utveckling. Kulturen och kulturarvet ger perspektiv och förståelse för det egna livet och omvärlden, och möjlighet att kunna mötas över klassgränser och andra bakgrunder. Kulturens frigörande förmåga är en avgörande motvikt mot auktoritära krafters strävan att ta makten över tanken

– Det är startskottet på en rejäl agenda för konst och kulturpolitik där vi vill värna anställningsvillkoren för kulturskapare, ge förutsättningar för kulturskola, folkbildning och idrottsrörelsen, säger Lawen Redar.

Hon berättar att kulturområdet är hårt ansatt från borgerligt håll och att det är Socialdemokraternas ansvar att ta striden.

– Många ombud från borgerliga kommuner talar om kulturskolor som skärs ned vilket leder till att kultur blir en klassfråga.

För att nå dit är en ny skrivning tillagd:

Alla barn och unga ska få möjlighet att delta i kulturskolan. Den ska därför utvecklas och göras tillgänglig på jämlika villkor i hela landet.