Teresa Carvalho: Regeringen förhalar etableringsjobben

Högerregeringen och Sverigedemokraterna har satt arbetsmarknadspolitiken i ett tillstånd som bäst kan beskrivas som fritt fall. Efter de rejäla nedskärningarna som året inleddes med hänger nu även etableringsjobben på en skör tråd.

För den som inte vet så är etableringsjobben en ny typ av subventionerad anställning som knådats fram sedan 2017. Arbetsmarknadens parter (LO, Unionen och Svenskt Näringsliv) har under flera år slitit med att hitta en modell i syfte att bryta långtidsarbetslösheten och för att upprätthålla arbetslinjen där fler går till jobbet och färre går på bidrag. Det handlar både om att bryta utanförskap och segregation och att underlätta företagens kompetensförsörjning. Konstruktionen skiljer sig från andra subventionerade anställningar på så sätt att företagen betalar en lönedel till den anställde, men staten subventionerar anställningen genom att betala en ersättning direkt till individen i stället för att arbetsgivaren betalar hela lönen till arbetstagaren och sedan får ersättning för en del av lönen från staten. Tanken är också att ett etableringsjobb i normalfallet ska leda till en tillsvidareanställning på heltid. Så kan fusk, utnyttjande och undanträngning undvikas.

Under förra mandatperioden såg vi socialdemokrater till att få regelverket på plats, och förra året gav EU grönt ljus. I början av december tecknade parterna avtalet för etableringsjobben, och sedan dess är det enda som saknas för att kicka igång att regeringen justerar förordningen.

Men nu ett halvår senare har fortfarande ingenting hänt. Vi socialdemokrater har vid upprepade tillfällen frågat regeringen varför det dröjer och kallat arbetsmarknadsminister Johan Pehrson till utskottet. Även arbetsmarknadens parter tycks ha tappat tålamodet.

Nu har vi även fått bekräftat det vi länge har misstänkt – att orsaken till att etableringsjobben dröjer är att Sverigedemokraterna har satt käppar i hjulet.

Alla utom Sverigedemokraterna är överens om att etableringsjobben behövs. De anser generellt att subventionerade anställningar är trams, trots att forskning visar på motsatsen. Och det ingår i deras filosofi att motsätta sig insatser som underlättar för nyanländas etablering. De har med en dåres envishet fäst sig vid den felaktiga uppfattningen att det skulle finnas gräddfiler för invandrare inom den nuvarande arbetsmarknadspolitiken.

Johan Pehrson har alltså hamnat i en prekär sits och blivit klämd mellan vad han själv vill och Sverigedemokraternas parlamentariska pajaskonster.

Regeringen har förhalat starten för etableringsjobben i ett halvår. Samtidigt vill Sverigedemokraterna sabotera den här reformen som kanske är den viktigaste och mest genomarbetade på åratal för att bryta långtidsarbetslösheten. Om regeringen sjabblar bort etableringsjobben så vore det ett gigantiskt svek både mot människor som är arbetslösa och mot arbetsmarknadens parter som har satt sin tilltro till politiken.

Vi socialdemokrater i arbetsmarknadsutskottet kräver att regeringen trycker på startknappen nu. Var så säker, vi kommer inte stillasittande se på när en reform som så tydligt tar sikte på att bryta segregationen sjabblas bort.

Teresa Carvalho (S) är arbetsmarknadspolitisk talesperson