Sverige måste skicka nödhjälp till Gaza

Familjen Al-Rabaya bryter sin fasta under den muslimska heliga månaden Ramadan utanför sitt förstörda hem i Rafah. Foto: Fatima Shbair/AP/TT

Det är med sorg vi nu ser hur högerregeringen valt att skrota den aktiva fredspolitiken, avskaffat den feministiska utrikespolitiken, minskat biståndet och passivt ser på när det fasansfulla kriget i Gaza skördar tusentals barns liv, skriver Sara Kukka-Salam, ordförande för Tro och solidaritet.

Nu vajar Sveriges blågula flagga bredvid länder som USA, Turkiet och Ungern vid Natos högkvarter i Bryssel. Sveriges långa historia av alliansfrihet har kommit till ett slut. Det sker i en tid då vi har krig i vårt närområde och ett pågående folkmord i Gaza. En förskjutning har skett de senaste åren där upprustning tagit större utrymme än nedrustning och fredsmäkleri i det politiska samtalet och i reformagendan. Nu behövs återigen en modig svensk utrikespolitik som återigen sätter fredsarbetet högst på dagordningen. Det blir särskilt viktigt i en tid där Sverige leds av en högerregering med en helt annan agenda. Socialdemokrater för tro och solidaritet kräver att 1. Sverige omedelbart skickar en flotta med humanitär hjälp till Gaza, 2. återinför ett solidariskt bistånd som når enprocentsmålet och 3. fryser EUs handelsavtal med Israel.

Sverige har under många år arbetat för internationell solidaritet och ett långsiktigt, lokalt fredsarbete. Sveriges tidigare feministiska utrikespolitik och aktiva biståndspolitik har gjort Sverige till en fredsaktör att lita på. Det är med sorg vi nu ser hur högerregeringen valt att skrota den aktiva fredspolitiken, avskaffat den feministiska utrikespolitiken, minskat biståndet och passivt ser på när det fasansfulla kriget i Gaza skördar tusentals barns liv.

Redan i högerregeringens första budget valde de att slopa den över 50 år gamla ”regeln” om att minst en procent av BNI ska gå till bistånd, det så kallade “enprocentsmålet”. Högerregeringens principlöshet slutar inte där. Förra veckan blev det offentligt att de tänker slå sönder den stabila finansieringen som Sveriges välkända ramorganisationer inom biståndet har genom Sida. Folkrörelse- och civilsamhällsdrivet bistånd raseras. Organisationer som Olof Palmes Internationella Center, Union to Union, Kvinna till Kvinna och Diakonia är några exempel på organisationer vars viktiga arbete nu förintas. Det är ett allvarligt paradigmskifte som genomförs i svensk biståndspolitik som ytterst drabbar världens modiga demokratikämpar som dagligen riskerar sina liv i deras kamp för fred och jämlikhet. Det gör världen till en farligare, fattigare och mer auktoritär plats. Socialdemokraterna måste vara en tydlig motpol mot detta.

Då duger inte annat än att i Socialdemokraternas skuggbudget visa att vi omedelbart återställer en procent-målet och att vi tar strid för att värna civilsamhällets viktiga roll i biståndsarbetet.

Biståndet är indelat i två delar: utvecklings- och humanitärt bistånd. Utvecklingsbiståndet bidrar till ett långsiktigt och lokalt fredsarbete runt om i världen. Det humanitära biståndet räddar liv i akuta kriser och katastrofer. Båda delarna behövs för en fredligare värld. Länge har vi trott att regeringens nedskärningar endast kommer att drabba utvecklingsbiståndet.

Men deras agerande i den akuta situationen i Gaza tyder på motsatsen. Mitt under brinnande krig väljer regeringen att dra in biståndet till FN-organet UNRWA, en av få organisationer som befinner sig i Gaza och har förmåga att lindra den akuta nöden.

Det är skamligt och en mörk fläck i svensk historia. Under den tiden som det biståndet drogs in ökade den humanitära katastrofen och civila dog av svält. Högerregeringen har nu efter stora påtryckningar från civilsamhället, oppositionen och folkliga protester valt att återinföra biståndet till UNRWA, vilket är bra, men beslutet fattades alldeles för sent.

De människor som redan har dött kommer aldrig tillbaka till livet igen. Man får inte leva om sitt liv, det är det som är själva grejen. Sverige hade kunnat göra mer för att hjälpa civilbefolkningen, men högerregeringen valde att låta bli.

I det akuta läget måste allt fokus ligga på att få till en vapenvila i Gaza och fredsförhandlingar om en tvåstatslösning. Socialdemokrater för tro och solidaritet har tidigare krävt att EU ska frysa sitt handelsavtal med Israel tills en vapenvila i Gaza är på plats och parterna är vid förhandlingsbordet. Det kravet står fast, men ett fryst handelsavtal räcker inte.

Sverige måste omedelbart, liksom andra länder redan valt att göra, skicka en humanitär flotta till Gaza för att skydda människor från sjukdomar, svält och uttorkning. Sverige måste gå i först, inte sist som när högern bestämmer.

När världen står i brand räcker det inte bara med att släcka elden. Nu måste socialdemokratin gå före och visa vägen, inte följa strömmen eller status qou. Nu krävs en aktiv politisk agenda för att mäkla fred, en offensiv biståndspolitik och en modig handelspolitik där respekten för demokrati och mänskliga rättigheter sätts i första rummet.

Sara Kukka-Salam
ordförande Socialdemokrater för tro och solidaritet