Sverige har flyttat fram OSSEs position

Utrikesminister Ann Lindes år som ordförande går mot sitt slut. I början av december hölls ministerkonferens i Stockholm. Foto: OSCE

Säkerhet handlar inte bara om det militära. När utrikesminister Ann Linde lämnar vidare ordförandeklubban för OSSE tycker hon att det vida säkerhetsbegreppet har värnats och utökats.
– För första gången har vi ett ministerbeslut om att OSSE ska jobba med de utmaningar som klimatförändringarna orsakar.