”Sverige behöver en ny arbetslinje”

Niklas Karlsson, Björn Wiechel och Annika Strandhäll presenterar tre analyser om arbetsmarknaden. Foto: Ylva Säfvelin/AIP

– Den arbetslinje som har präglat Sverige bakåt i decennier har haft ett väldigt fokus på enkla jobb. Vi menar att det behövs ett produktivitetsfokus, om Sverige ska bli rikare. Det säger Björn Wiechel som har lett S-arbetsgruppen som analyserat jobbpolitiken.

Fredrik Reinfeldt (M) vann valet 2006 och lanserade en ny arbetslinje. Sänkta skatter, press nedåt på lönerna och öppna för fler låglönejobb. Arbetslösa skulle ta jobb till lägre löner snarare än att utbilda sig för att kunna ta ett jobb med bättre.

Detta är och var en återvändsgränd menar Socialdemokraternas arbetsgrupp som nu efterlyser en ny arbetslinje som bygger på höjda kunskapsnivåer hos alla samt trygga och välbetalda jobb.

”Samhället har under decennier släppt kontrollen över det som tidigare byggt Sverige rikt. I delar av befolkningen och landet sjunker kunskapsnivåerna och de lågbetalda, otrygga och lågproduktiva jobben blir fler. Det fattiggör människor och lokalsamhällen, drar ned hela arbetsmarknaden och skadar samhällsgemenskapen”, konstaterar arbetsgruppen.

Begreppet arbetslinje används fortfarande av dagens regeringspartier, oftast med innebörden att sänka skatter och strama åt socialförsäkringarna. Moderaterna lyckades skruva begreppet så att det stämde med deras ideologi.

Socialdemokraterna har alltid stått för en arbetslinje, poängterar Björn Wiechel.

– Alla som kan jobba ska jobba. Så är det. Men samhället måste också ge insatser så att människor kan ta de jobb som finns. Det handlar om utbildning och stödinsatser. Vi har sett en förskjutning på insatserna där arbetsmarknadsutbildningen har minskat kraftigt.

Nu krävs arbetsmarknadspolitiska reformer som kan lyfta människor till produktiva jobb.

– Det behövs en arbetslinje som inte bara får folk i jobb, utan i bra jobb, säger Wiechel

Det är inte minst viktigt i den gröna omställningen som nu pågår i Sverige, där kompetensbristen är en jätteutmaning.

– Vi har industrialiseringen och hela teknikskiftet till de gröna jobben. Vi har välfärden och stora delar av de samhällsbärande yrkena såsom elektriker, busschaufförer, där vi behöver personal. Vi har inte sörjt för att arbetskraften kan bemanna de jobben. Det är ett misslyckande, säger Björn Wiechel.

Läs mer: S arbetsgrupp: Stora klyftor i arbetslivet