S arbetsgrupp: Stora klyftor i arbetslivet

Gamla tiders daglönare stod med mössan i hand, i dag väntar de på att mobilen ska plinga till om att de får jobb i några timmar. Det sa Annika Strandhäll när tre av S arbetsgrupper presenterade sina samhällsanalyser. Foto: Ylva Säfvelin/AiP

Klyftorna blir fler och djupare i arbetslivet. Det handlar till exempel om stora skillnader vad gäller arbetsvillkor, inkomster, hälsa, anställningstrygghet och stöd vid sjukdom och arbetslöshet.
– Det finns ett tydligt klass- och könsperspektiv på tudelningen, säger Annika Strandhäll.